fbpx

Gökyüzü’nde Ortaokul Eğitimi

Okullarımızda, her öğrencinin bireysel öğrenme becerisine odaklı Gökyüzü Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Gökyüzü Eğitim Kurumları’nda çocuklarımıza güvenli bir ortam ve yüksek hizmet kalitesi sunularak onların mutlu ve başarılı olmaları desteklenir. Modern eğitim olanakları ile donatılmış yerleşkemizde yeniliklere açık, bilimselliği ilke edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş, hayata küresel ölçekli bakabilen, sorumluluk sahibi bireyler yetişir. Uzman eğitim kadromuz maddi ve manevi yönden gelişimlerinde öğrencilerimize rehberlik yaparken her şeyden önce “iyi insan” yetiştirme idealini esas alır. Gökyüzü Eğitim Kurumları Yetenek Araştırma Merkezi ve Duygu Eğitim Merkezi, eğitim sürecine destek vererek çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlar.

Ortaokul dönemi akademik çalışmalar, dil eğitimi ve sosyal  anlamında önemli bir gelişim sürecidir. Her öğrencimiz farklı ve özel olduğundan  bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda profesyonel bir ekiple hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunularak eğitilir  ve hayata hazırlanır.

Akademik çalışmalarımız etütler, hafta sonu kursları, yaz programları  ve birebir takviye  eğitimleri  ile desteklenirken, koç öğretmenlik sistemi ile öğrencilerin bireysel takipleri gerçekleştirilir. 7. Sınıftan itibaren LGS sınav grubu özel çalışma programı uygulanmaya başlanarak bireysel hedefler doğrultusunda her öğrenci için özel planlamalar yapılır. Haftalık periyotlarla uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerin gelişimi takip edilerek gerekli akademik destek sağlanır.

Öğrencilerimizin globalleşme ile her gün biraz daha küçülen dünya ile etkileşim içinde olabilmesi, kendini etkili bir şekilde ifade edebilmesi için  5. Sınıf İngilizce ağırlıklı hazırlık sınıfı ile yoğun bir İngilizce eğitiminin yanı sıra   ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi verilir. Dil öğretiminde online ortamlar ve güncel teknikler ile desteklenen yöntemler kullanılmaktadır.

Akademik başarının yanında kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda gelişmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri amacıyla öğrencilerimiz sosyal kulüp çalışmalarıyla desteklenir.

BRANŞ DERSLİK UYGULAMASI İLE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik geliştirme çabaları, eğitim programlarının hedeflerinden biridir. Eğitim ortamı; eğitimde bilgi iletme etkinliğinin oluştuğu, öğrencinin bilgi ile etkileşimde bulunduğu personel, araç, gereç, bina, tesis ve organizasyon gibi birbirleriyle ilişki içinde olan birçok öğeden oluşur. EARGED tarafından geliştirilen öğrenci merkezli uygulama modeline göre eğitimin merkezinde öğrenci olmalıdır. Öğrenci merkezli eğitimin (ÖME) amacı öğrenmeyi öğrenmiş, üretken, bilgiye ulaşabilen bireyler yetiştirmektir ve eğitim süreci birey katılımını sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu ortamlarda yapılan öğretimde öğrenciler, öğrenmiş oldukları bilgileri günlük yaşamla daha kolay bir şekilde ilişkilendirebilir.

Branş derslik sistemi (BDS), öğrencilerin ders içeriğine göre donatılmış ve düzenlenmiş sınıflarda öğrenim gördüğü bir sistemdir. Bu sistemde derslikler, ders öğretmenleriyle ilişkilendirilmekte ve öğretmenlerin kendi dersliklerini düzenleme fırsatı olabilmektedir.

Klasik sınıf sisteminde öğrenci bilgiye ulaşan değil, sürekli aynı ortamda bulunarak bilginin kendisine sunulmasını bekleyendir. Ama bu sistemde öğrenci bilgiye ulaşmak isteyen bunun için çaba gösteren yani aktif konumdadır. Branş derslik sisteminin Türkiye‘deki kullanımı çok az sayıdadır. Okulumuz bu nadir eğitim kurumlarından biri olma yolunda gayret göstermektedir. KABİNET Sistemi adıyla da bilinen bu sistemde, her öğretmene ait bir derslik mevcuttur.