Gökyüzü'nde Anaokulu Eğitimi

Gökyüzü Koleji Anaokulları’nda çocuğun akademik, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimini hedefleyen özgün bir program uygulanır. Gökyüzü Koleji Anaokulları’nda ilköğretim okuluna hazırlık olacak “Bütüncül Eğitim Yaklaşımı” benimsenir. “Gelişimsel Psikolojik Danışmanlık” anlayışının uygulanmasıyla çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesi süreci, yetenek geliştirme süreci ile okul öncesi eğitimi boyunca sürdürülür. Çocuklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen “Gökyüzü Eğitim Modeli” ile öğrencilerimizin okul öncesi ve branş etkinliklerinde kendilerini gerçekleştirmeleri sağlanır.

Gökyüzü Anaokulları’nda çocuklarımız,
Yeteneklerinin farkına varıp, olumlu alışkanlıklar ve davranışlar kazanan, sorumluluk ve özgüven sahibi, öğrenmeyi ve başarıyı hedefler; kültürel, milli ve manevi değerleri benimser. Öğrencilerimiz öz denetimlerini sağlar ve kendilerini rahatça ifade edebilirler. Böylece sosyal ve duygusal becerileri ile öz bakım becerilerini tamamlayarak ailesine ve yaşadığı topluma karşı duyarlı, kendi haklarını savunan, başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyan İYİ İNSANLAR olarak yetişirler.