fbpx

Gökyüzü’nde İlkokul Eğitimi

Okullarımızda, her öğrencinin bireysel öğrenme becerisine odaklı Gökyüzü Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Gökyüzü Eğitim Kurumları’nda çocuklarımıza güvenli bir ortam ve yüksek hizmet kalitesi sunularak onların mutlu ve başarılı olmaları desteklenir. Modern eğitim olanakları ile donatılmış yerleşkemizde yeniliklere açık, bilimselliği ilke edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş, hayata küresel ölçekli bakabilen, sorumluluk sahibi bireyler yetişir. Uzman eğitim kadromuz maddi ve manevi yönden gelişimlerinde öğrencilerimize rehberlik yaparken her şeyden önce “iyi insan” yetiştirme idealini esas alır. Gökyüzü Eğitim Kurumları, Yetenek Araştırma Merkezi ve Duygu Eğitim Merkezi, eğitim sürecine destek vererek çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlar.

İlkokul eğitimimizde öğrencilerin bireysel farklılıkları ve yetenekleri temel teşkil eder. Akademik çalışmalarla bireysel hedefler doğrultusunda her türlü teknik donanıma sahip sınıflarda, uzman eğitim kadrosuyla başarılı, lider şahsiyetli çocuklar yetiştirmeyi amaçlar. Bu anlamda her öğrenciye özgün eğitim materyalleri vererek kendi mizaçlarına uygun öğrenme deneyimi yaşatılır. Bilim çalışmaları ve  kodlama eğitimleri ile analitik düşünme, problem çözebilme, tasarlama, takım aidiyeti, keşfetme becerileri kazandırılmaktadır. Yabancı dil eğitiminde İngilizce ağırlıklı hazırlık anasınıfı ile başlayan yoğun İngilizce programı,3. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi ile devam etmektedir.

Beslenmeden spora, sanattan bilime, değerler eğitiminden kültürel etkinliklere uzanan eğitim çeşitliliği ile çocuğa her yönden dokunarak sağlam temeller üzerine inşa edilen bir eğitim planlaması yapılmaktadır.

MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM

Dokuz tip mizaç yaklaşımından yola çıkanöğrencilerin bireysel farklılıklarını doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısı temelinde değerlendiren, her mizaç yapısına uygun yaklaşımlar sunan yeni bir programdır. Mizaç temelli eğitim programına göre çocuğu tanımak, ihtiyaçların görmek, bireysel potansiyelini ortaya koyabileceği ortamlar hazırlamak ve var olan bireysel yönelimini geliştirmek için çocuğun mizaç yapısının bilinmesiyle işe başlanması gerekmektedir. Mizaç temelli eğitim yaklaşımında her bir mizaç yapısının kendisine özgü olumlu  potansiyel ve olumsuzluğa açık riskleri değerlendirilerek öğrencilerin mizaç yapısına uygun yaklaşım stratejileri sunulmaktadır. Öğrencinin yönelim, algı, motivasyon ve arayışını belirleyen mizaç yapısı merkeze alınarak belirlenen yaklaşım stratejisi sayesinde öğrenciyle birebir ilişkide bulunan rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve velilerin ortak ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi mümkün olmaktadır. Böylece çevre öğrencinin bireysel potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlenebilmekte ve olumsuzluğa açık risklerin ortaya çıkması engellenebilmektedir.