Modern Sınıflar

Gökyüzü Koleji tüm sınıflarını ve laboratuvarlarını dönemin gerektirdiği tüm teknolojik altyapıyla donatıp öğrencilerimize son derece modern öğrenme ortamları oluşturmaktadır. Dijital çağda öğrenme deneyimini önemseyen Gökyüzü Koleji bu unsurları daha rahat kullanacak inovatif, problem çözen, deneyimli ve dijital unsurlara hâkim modern öğretmenlerle çalışmaktadır.

Sınıflarda ve laboratuvarlarda akıllı içerikler ile birlikte akıllı sınıf sistemleri kullanılmaktadır. İnteraktif özelliğe sahip akıllı tahtaların öğrencilerimizin motivasyonunun artmasında ve performanslarının yükselmesinde çok büyük bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, gerektiğinde interneti kullanarak ders ve sunumlarını monotonlaşmaktan kurtarmakta ve dersi interaktif bir ortama taşıyabilmektedirler.