Yabancı Dil Eğitimi

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak, öğrencilerimizi evrensel bir dil olan İngilizceyi en iyi şekilde konuşabilir ve anlayabilir hale getirmek amacıyla, ortaokulun ilk yılında ( 5. sınıf ) hazırlık sınıfı kurduk.

Haftada 15 saat İngilizce dersi gören öğrencilerimiz, dönem başında yapılan “TOEFL Primary” sınavına göre gruplanarak seviyesine uygun sınıflarda öğrenme sürecine başlar. Okulun ilk haftası yapılan sınav, okulumuzda TOEFL yetkilileri tarafından otuzar dakikalık “Reading and Writing-Okuma ve Yazma” ve “Listening-Dinleme” bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu sınav sonucunda öğrencilerimizin durumlarını gösteren, İngilizce ve Türkçe bilgi içeren Sınav Sonuç Karneleri velilerimizle paylaşılır. Bu karneler, öğrencilerimizin hazırbulunuşluk seviyelerini yansıtmakta olup hangi öğrenme grubunda olduklarını saptama konusunda bize ışık tutar. Doğru öğrenme grubuna yerleştirilen öğrenciler yıl boyunca alacakları eğitim sonunda, ortaokulun birinci kademesini İngilizceyi bir yabancı dil olarak sevmiş ve öğrenmiş olarak tamamlar.

Dünyada geçerliliği en yüksek sınavlardan biri olan TOEFL sınavı, öğrencilerimize ikinci dönemin başında ve sonunda da uygulanarak her öğrenciye gelişimini yansıtan “TOEFL Sertifikası” verilir. Bir Gökyüzü geleneği haline gelen TOEFL sınavlarıyla; ortaokulun diğer kademelerinde de öğrencilerimizin İngilizce dil düzeyleri değerlendirilmeye devam edilmektedir.