Üç Aylar Etkinliğimiz

Üç aylar; birbiri ardına rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regaip kandiliyle başlayan Miraç ve Berat ile devam eden bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan Bayramı’yla da maddi ve manevi bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

Hz.Peygamber (sav ) bu ayların önemine işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.”

Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramazan.
Amin.

Değerler eğitimi zümresi olarak bu ayların önemini öğrencilerimize aktararak, etkinliklerle pekiştirmeye çalıştık.

İlgili İçerikler