Yabancı Dil Eğitimine Ne Zaman Başlanmalı? – Yeni Akit

Çocukta yabancı dil eğitimine kaç yaşında başlanmalı? İkinci dil eğitimi sırasında anne babalar hangi hususlara dikkat etmeli? Yabancı bakıcı tutmak çözüm olabilir mi? Anne babaların çocuklarda yabancı dil eğitimi konusunda en çok merak ettiği soruları Gökyüzü Eğitim Kurumları Yabancı Diller Bölümü başkanlığı sizler için cevaplandırdı.

“Ne Kadar Erken O Kadar İyi”

Günümüz dünyasında dil öğretiminde yaş kritik bir faktör olarak görülmektedir. Dil gelişimi üzerine odaklanan gelişim psikologları  “kritik dönem” kavramını ortaya atmışlardır. Kritik dönem kavramı, çocukluk döneminde insan beyninin girdileri almaya ve belirli bir dili öğrenmeye en hazır olduğu dönem olarak tariflenmektedir. Ünlü dil bilimci Noam Chomsky’nin dil edinim aygıtı (language acquisition device) düşüncesi ve nöropsikoloji araştırmaları da bu tanımı desteklemektedir. Öyle ki okul öncesinden ergenliğe kadar olan dönemde insan beyninin dil öğrenmeye son derece hazır olduğunu öne sürerek, ergenlik sonrasında bu yeteneğin giderek azaldığından bahsedilmektedir.

Okul öncesinden ergenliğe kadar olan bu dönem, gerek anadil gerekse yabancı dil öğreniminde “kritik yaş dönemi” veya hassas dönem diye adlandırılmaktadır. Bu kavramsallaştırma esas olarak yaklaşık 5 ile 12 yaş aralığında bulunan öğrencileri kapsamaktadır.

Bunun için Gökyüzü Eğitim Kurumları İngilizce Dil Eğitimi’ne başlama yaşını çok önemsemektedir. Çünkü İngilizce dil eğitimine başlama yaşı; dilbilgisi ve kelime açsından öğrenme oranını etkilemektedir.

Bunun için anaokullarımızdan itibaren İngilizce eğitim programımızı düzenlemekteyiz ve dil eğitimine başlama yaşının dil öğrenme becerileri başarı düzeyini etkilediği gerçeğini nirengi noktası yapmaktayız. Dilin öğrenciler tarafından kullanıldığı, öğrenildiği yıl sayısı öğrencilerimizin genel iletişimsel akıcılığına büyük katkı sağlamaktadır. Tecrübelerimiz ışığında söyleyebiliriz ki dil eğitimine başlama yaşı özellikle telaffuz ve dili kullanmada maharet ve akıcılık konusunda da önemli bir faktördür.

Dil, dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır. Bu yüzden Özel Gökyüzü İlkokulu’nda İngilizce eğitimi yeterlilik ölçütleri konuşma (En temel diyalog ve durumlarda kendisini ifade edebilme), yazma (Günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek kişisel ayrıntılar ve temel konularda basit mesajları yazabilme), okuduğunu anlama (Bir metindeki ana noktaları ve bazı ayrıntıları anlayabilir. İçerikle ilgili temel çıkarımlara ulaşabilir. Metin içerisinde belli noktaları bulup karşılaştırabilir ve sonuç çıkartabilme, kişisel mektupları ve kısa haberleri anlayabilme), dinlediğini anlayabilme (Temel konuşmalardaki kişisel söylemleri ve konuşmaları anlayabilme, normal hızla, standart lehçedeki konuşmaları anlayabilir fakat bazen tekrar isteyebilir) olarak programlanmıştır.

Programımız Özel Gökyüzü Anaokulu’ndan 4.sınıfın sonuna kadar içeriklendirilmiştir. 1. ve 2. sınıftan itibaren dinleme, anlama ve konuşma becerileri ön plana çıkarılmış, yazma becerisi ise kademeli olarak müfredata dâhil edilmiştir. Bu seviyede amaç, işlevsel ve yaratıcı oyunlar ve şarkılar ile dili kullanmanın yanı sıra yabancı dil öğrenmeye ilgi uyandırmak ve yabancı dil çalışma alışkanlığı kazandırmaktır. Ders içerikleri genel olarak, öğrencilerin ilgi alanlarını, ev ve okul yaşantısı gibi günlük hayatı ve hedef dilin kültürünü kapsamaktadır.

İngilizcenin farklı alanları ve durumları, yapıları, öğrenme ve iletişim stratejileri İngilizce müfredatının temelini oluşturmaktadır. Öğrenciler günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği temel ifadeleri, temel konuşma ortamlarında ve hedef dilde uygulayarak öğrenmeye çalışır. Yazma becerisi de aşamalı olarak sunulmaktadır.

Ancak en önemli eğitimci tavrımız İngilizcenin zevkli ve eğlenceli olduğunu göstermek üzerine kuruludur.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu İngilizce Zümresi olarak  “Ne Kadar Erken O Kadar İyi” diyoruz ve İngilizce eğitim programımızı buna göre düzenliyoruz;

Çünkü;

Çocuklar yabancı sesleri ayırt etme ve yeniden üretmede yetişkinlere göre daha yeteneklidirler.

  • Çocuklar sağ ve sol beyinleri arasındaki güçlü ağ nedeniyle dilsel esneklikte yetişkinlerden daha avantajlıdırlar.
  • Çocuklar dili kullanmada birer acemi olsalar bile yetişkinlere göre daha az çekingenlik gösterirler.
  • Yetişkinlere göre çocuklar yaratıcılık, hareket ve taklidin yer aldığı oyunlara daha açıktırlar.

İngilizce zümremizdeki her bir eğitimci bilmektedir ki çocuklar, tek tek sözcükleri anlamasalar bile anlama cevap verirler. Sıklıkla doğrudansa dolaylı bir şekilde öğrendiklerini çünkü bilgiyi her taraftan alabildikleri ve onlara öğretilen belirli bir konuya odaklanmaktansa çevrelerindeki her şeyden öğrenirler. Çocukların anlamaları yalnızca açıklamalara dayanmayıp asıl gördükleri ve duydukları ve en önemlisi de dokunma ve etkileşime geçme imkânları olduğunda gerçekleştirirler.

Zümremizdeki eğitimciler verilen ders süresi için pek çok etkinlik tasarlamaktadır çünkü öğrencilerinin sıkıldığını anladıklarında bir diğer etkinliğe geçebilme esnekliğine sahip olmaları gerektiğini bilirler. Öğrencilerimizin,  oyun, hayal gücü ve eğlenmeye ilişkin ihtiyaçları ve kapasiteleri farklı etkinlikler ile karşılanmaktadır, çünkü dikkat süreleri kısa olduğundan rutine ve tekdüzeliğe yol açmamak için zengin çeşitliliğe sahip etkinliklerin kullanılması gerekmektedir.

Gelişim ve öğrenme kuramları yanında dil felsefesi ve metodolojisi tartışmalarını da takip eden nitelikli bir öğretmen kadromuz ile İngilizce derslerinde öğrencilerin İngilizceyi daha çok duymaları ve kullanmaları esas alıyoruz.

Özel bir okulun öğrencilerine sunacağı en temel avantajın çok dillilik olduğuna inanıyoruz ve “Ne Kadar Erken O Kadar İyi” diyoruz.

Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/haber/yabanci-dil-egitimine-ne-zaman-baslanmali-316185.html

2 Mayıs 2017