Gökyüzü Koleji’nde Oğuz Saygın Semineri – Yeni Akit

Gökyüzü Duygu Eğitim Merkezi (GÖK-DEM) olarak çocuklarımıza duygularını düzenleme, kişinin amaçları doğrultusunda duygularını yönetebilmesini, kontrol edebilme becerisini kazandırmayı hedefliyoruz.

Bize göre çocukların sosyal ilişkilerinin ve davranışlarının sağlıklı bir biçimde şekillenmesinde duygusal becerilerin kazanılması son derece önemlidir. Bu dönemde sağlanacak destekleyici eğitim ortamları ve aile içi ilişkilerde yapılabilecek düzenlemelerle duygusal becerilerin sağlıklı bir biçimde gelişimine katkı sağlanabilir.  Gelişimsel-bilişsel bakış açısıyla, potansiyel olarak doğuştan var olan duyguların (olumsuz ve olumlu) olgunlaşma, sosyalizasyon ve bilişsel faktörlerin etkisiyle farklılaştığını göz önüne alarak Oğuz SAYGIN tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde “DUYGU EĞİTİMİNDE OYUN VE OYUN DİLİ” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Seminerde; öğrenmede, duygu ve davranış eğitiminde oyunun nasıl işlevlendirileceği interaktif bir şekilde gerçekleştirilen uygulamalarla gösterilmiştir.

Oğuz Saygın seminerde oyunun uyum olduğunu vurgulamıştır. Saygın, seminerde uygulamalar yanında özetle; “çocuğun, ona hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenmesi yeteneğidir. Oyun, çocukların eğitiminde en etkin yoldur. Çocuk yaşam için gerekli olan davranış, bilgi ve beceriyi oyun içinde kendiliğinden öğrenir. İnsan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, alışkanlık ve deneyim kazanma yaşam rollerini tanıma, anlama vb. olguları oyun içinde kavrar, benimser ve pekiştirir. Çocuğun kişiliği oyun içinde daha belirgin çizgilerle ortaya çıkar, gelişir. Çocuğun yetenekleri oyun içinde daha iyi görülebilir. Gelişmesi daha iyi yönlendirilebilir.” vurgusu yapmıştır.

Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr//haber/gokyuzu-kolejinde-oguz-saygin-semineri-264067.html

21 Ocak 2017