anaokulu-rehberlikRehberlik programımızın temel amacı, veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.  Okulumuza başlayacak çocuklar, anne ile birlikte bir çalışmaya alınmakta ve gelişim kaydı oluşturulmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalar gelişim sürecini  incelemektedir.

Sınıf ortamında bizzat bulunularak yapılan  gözlemler, çocukların bireysel ve grup içindeki performanslarının objektif olarak değerlendirilmesine dayalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır. Psikoloğumuz, her çocuğun gelişimini objektif bir şekilde takip ederek gelişimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

Dönem içerisinde psikoloğumuz başkanlığında yapılan veli seminerleri ile aileleri de bu sürecin içerisine almaktayız.