Çalışan Adayı Açık Rıza Beyan Formu

Açık Rıza Beyan Formu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.

Yazılı ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, Gökyüzü Eğitim Kurumları Anonim Şirketi‘nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi gibi amaçlarla bu form kapsamında Gökyüzü Eğitim Kurumları Anonim Şirketi’ne ilettiğim sağlık verilerim  dahil olmak üzere her türlü özel ve genel kişisel verimin, Gökyüzü Eğitim Kurumları Anonim Şirketi tarafından kaydedilmesine, depolanmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Gökyüzü Eğitim Kurumları Anonim Şirketi’nin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum.