Rehberlik – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

anaokulu-rehberlikRehberlik programımızın temel amacı, veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.  Okulumuzda okul psikoloğu ve çocuk gelişim uzmanı görev yapmaktadır. Okulumuza başlayacak çocuklar , anne ile birlikte bir çalışmaya alınmakta ve gelişim kaydı oluşturulmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalar gelişim sürecini  incelemektedir.

Sınıf ortamında bizzat bulunularak yapılan  gözlemler, çocukların bireysel ve grup içindeki performanslarının objektif olarak değerlendirilmesine dayalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır. Psikoloğumuz, her çocuğun gelişimini objektif bir şekilde takip ederek gelişimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

Okul-Aile İlişkileri:
Okulumuz veli iletişimini anne babanın e-posta adresi, telefon mesajı , telefon ve iletişim defteri yöntemleri ile gerçekleştirmektedir. Velilerimizden beklentilerimiz okulumuzda çocuklarımızın eğitim sürecini olumlu etkileyecek olan kurallara uyulmasıdır. İletişimin okul müdürlüğü aracılığı ile yapılması esastır. Okul- veli iletişiminde kurumsal iletişim yöntemleri kullanılmaktadır. Veli öğretmen görüşmeleri, veli için dönem başında belirtilen saatler içinde yapılır. Acil durumlar dışında görüşmelerde randevu oluşturulması esastır. Sınıf öğretmenleri ile telefon görüşmesi yapmak isteyen veliler sabah saat 8:00 – 8:30 ve 16:00 – 17:00 saatleri arasında görüşebilirler. Bu saatler dışında öğretmenlere not iletilerek uygun oldukları zamanda veliye geri dönüş sağlanmaktadır.

Aile Katılımı Çalışmaları:
Aile-okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla velilerin sınıf içi etkinliklere katılımını sağlayan bir programdır. Öğrencilerin olumlu benlik algıları geliştirmelerine ve okula uyumlarına destek olan bir çalışmadır. Programımız her öğrenci velisinin eğitim yılında en az bir kez çocuğunun sınıfına etkin bir şekilde katılımını bekler. Tüm sınıflarımız randevu alınarak ailelerimizin ve ziyaretçilerimizin katılımına açıktır.