Rehberlik – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

anaokulu-rehberlikDönem içerisinde rehberlik servisi tarafından öğrencilerimizin yaşam boyu gelişim süreçlerine faydalı olmak amacıyla bir takım rehberlik çalışmaları yapılır. Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının amacı öğrencilerimizin sosyal-duygusal, dil-bilişsel ve davranışsal özelliklerinin tanınması, takip edilmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda dönem içerisinde yaptığımız çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Eğitim-öğretim yılının başında rehberlik servisinin öğrencimiz hakkında bilgi sahibi olması amacıyla velilerimiz tarafından öğrenci tanıma formlarının doldurulması,
  • Sınıf ortamında öğrencilerimizi gözlemleyerek öğrencilerimizin oyun ortamındaki arkadaşlık ilişkilerini, aldığı rolleri, benimsediği davranış kalıplarını, kurallara uyma düzeyini, sosyal becerilerini, iletişim düzeylerini, dikkat sürelerini, sorumluluk alma ve paylaşma gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinilmesi.
  • Öğrencimizin ailesini nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek, bu konuda sıkıntısı olan öğrencilerimiz ile birebir ilgilenmek amacıyla “Bir Aile Çiz” çalışmaları yapılması.
  • Duygu Eğitim Merkezi tarafından hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek için 5-6 yaş grupları ile sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmesi.
  • Öğrencimizi daha yakından tanımak ve yaş seviyelerine göre öğrencimizde görülebilecek bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları fark edebilmek amacıyla bireysel öğrenci görüşmeleri yapılması.
  • Öğrencilerimize ebeveynleri tarafından koyulması gereken sınırlar belirlenirken, uygulanırken ve öğrencilerimizin bunlara yönelik anlama ve uyum süreçleri izlenirken yapılması ve yapılmaması gereken çerçeveyi belirlemek adına velilerimize “Çocuğunuza Doğru Sınırlar Koymak” adlı seminer düzenlenmesi.
  • 5-6 yaş grubu öğrencilerimizin motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu ve küçük kas becerilerini ölçebilmek amacıyla öğrencilerimize “Gesell Gelişim Figürleri Testi” uygulanması. (Testin raporları ikinci dönem itibari ile velilerimize gönderilmektedir.)
  • 4 yaş grubu öğrencilerimizin dil gelişimini değerlendirmek amacıyla öğrencilerimize “Peabody Resim Kelime Testi” uygulanması.
  • 5-6 yaş grubu öğrencilerimizin bilişsel ve ince motor gelişimlerinin takibini yapabilmek adına sınıf ortamında aylık olarak “Bir İnsan Çiz” çalışmaları yapılması.