Ortaokul

Ortaokul dönemi akademik çalışmalar, dil eğitimi ve sosyal anlamda önemli bir gelişim sürecidir. Bu nedenle her öğrencimizi bu dönemlerinde özel olarak bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda profesyonel bir ekiple destekliyoruz. Hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunarak eğitiyor ve hayata hazırlıyoruz.  

Merak Ettikleriniz

Branş Derslik Uygulaması

Branş derslik sistemi (BDS), öğrencilerin ders içeriğine göre donatılmış ve düzenlenmiş sınıflarda öğrenim gördüğü bir sistemdir. Bu sistemde derslikler, ders öğretmenleriyle ilişkilendirilmekte ve öğretmenlere kendi dersliklerini düzenleme fırsatı sunmaktadır. Branş derslik sisteminde klasik sınıf sisteminin aksine öğrenci aktif olarak bilgiye ulaşmak için çabalar. Türkiye’de bu sistemin uygulaması çok az olup okulumuz sistemi uygulayan nadir kurumlardan biridir. Kabinet Sistemi olarak da bilinen bu sistemde her öğretmene ait bir derslik bulunmaktadır.

Hazırlık Eğitim Sınıfı

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak, öğrencilerimizi evrensel bir dil olan İngilizceyi en iyi şekilde konuşabilir ve anlayabilir hale getirmek amacıyla, ortaokulun ilk yılında ( 5. Sınıf ) hazırlık sınıfı kurduk. Haftada 15 saat İngilizce dersi gören öğrencilerimiz, dönem başında yapılan “TOEFL Primary” sınavına göre gruplanarak seviyesine uygun sınıflarda öğrenme sürecine başlar. Okulun ilk haftası yapılan sınav, okulumuzda TOEFL yetkilileri tarafından otuzar dakikalık “Reading and Writing-Okuma ve Yazma” ve “Listening-Dinleme” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu sınav sonucunda öğrencilerimizin durumlarını gösteren, İngilizce ve Türkçe bilgi içeren Sınav Sonuç Karneleri velilerimizle paylaşılır. Bu karneler, öğrencilerimizin hazırbulunuşluk seviyelerini yansıtmakta olup hangi öğrenme grubunda olduklarını saptama konusunda bize ışık tutar. Doğru öğrenme grubuna yerleştirilen öğrenciler yıl boyunca alacakları eğitim sonunda, ortaokulun birinci kademesini İngilizceyi bir yabancı dil olarak sevmiş ve öğrenmiş olarak tamamlar.

Dünyada geçerliliği en yüksek sınavlardan biri olan TOEFL sınavı, öğrencilerimize ikinci dönemin başında ve sonunda da uygulanarak her öğrenciye gelişimini yansıtan “TOEFL Sertifikası” verilir. Bir Gökyüzü geleneği haline gelen TOEFL sınavlarıyla; ortaokulun diğer kademelerinde de öğrencilerimizin İngilizce dil düzeyleri değerlendirilmeye devam edilmektedir.

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulunda LGS sınavına hazırlık sürecimizi 7. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz için stres ve kaygı verecek bir süreçten öte, onların hayallerine bir adım daha yaklaştığı, konu ve kazanım eksiklerinin tamamlandığı, akademik ve sosyal becerilerinin arttığı bir yıl olarak planlıyoruz. Her yıl ağustos ayı itibariyle okulumuzda LGS hazırlık gruplarımıza yönelik akademik destek kursları vererek, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme hızlarına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Böylece dersten kopmalarının önüne geçiyoruz.

Her salı düzenli olarak LGS denemesi yaparak öğrencilerimizin eksiklerini belirliyor, verdiğimiz etütlerle bu eksiklerin üzerine gidiyoruz. Deneme sınavlarımızı LGS’nin kapsam geçerliliği, soruların geçmiş öğrenmelere uygunluğu göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde hazırlıyoruz. Öğrencilerin LGS’ye bakışlarını değiştirecek sınav analizleri yaparak, PDR servisiyle öğrencimiz için bireysel hedefler belirliyoruz. Koç öğretmenler tarafından bireysel takiplerin yapıldığı çalışmalarda aileye sonuçların kazanım analizini içeren raporlar sunarak bu sürece velilerimizi de dahil ediyoruz. LGS sınav hazırlığı boyunca akademik süreci desteklemek amacı ile okulumuzda hafta sonları saat 09.00-14.00 arası yoğunlaştırılmış ders ve soru çözüm desteği veriyoruz. Öğrencilerimizin farklı tip sorularla tanışması için LGS’nin yaklaştığı tarihlerde yoğun soru çözüm etütleri gerçekleştiriyoruz.

LGS deneme sınavlarımızda, öğrencilerimizin sınav öncesi-sonrası ve sınav anında yaptıkları hatalarını, yanlışlarını öğrenme fırsatına dönüştürmelerine önem veriyoruz. “Hatalar başarıya götürür” mottosuyla eksikleri tamamlama ve verimli ders çalışma alışkanlıkları konusunda öğrencilerimize rehberlik ediyoruz.

Kayıt için Gerekli Belgeler

Ara Sınıflar Yeni Kayıt Belgeleri: (5.-8. sınıflar arası)

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 4 adet resim
  • Kayıt formu
  • Hepatit B testi (Yüzme dersi için)
  • Karne fotokopisi

Nasıl Bir Eğitim Modeli ile Çalışıyoruz?

Akademik çalışmalarımız etütler, hafta sonu kursları, yaz programları  ve birebir takviye  eğitimler  ile desteklenirken, koç öğretmenlik sistemi ile öğrencilerin bireysel takiplerini gerçekleştiriyoruz. 7. Sınıftan itibaren LGS öğrencilerimize özel çalışma programı uygulamaya başlayarak, hedefleri doğrultusunda bir yol haritası çıkarıyoruz. Haftalık periyotlarla uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerin gelişimini takip ederek, eksik yönlerini tamamlıyoruz. Akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda gelişmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için kulüp çalışmaları düzenliyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin globalleşen dünya ile etkileşim içinde olabilmesi, kendini etkili bir şekilde ifade edebilmesi için 5. Sınıf ingilizce ağırlıklı hazırlık sınıflarımız ile yoğun bir ingilizce eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra ikinci yabancı dil olarak ispanyolca eğitimi ile onlara donanım kazandırıyoruz. Dil öğretiminde online ortamlar ve güncel teknikler ile desteklenen yöntemler kullanıyoruz.

Öğrenci Merkezli Eğitim

Eğitim programlarımızda hedeflerimizden biri eğitimde niteliğin artırılmasıdır. Eğitim ortamlarımız öğrencinin bilgi ile etkileşimde bulunduğu personel, araç, gereç, bina, tesis ve organizasyon gibi birbirleriyle ilişki içinde olan birçok öğeden oluşmaktadır.  Bu ortamlarda yapılan öğretimde öğrenciler, öğrenmiş oldukları bilgileri günlük yaşamla daha kolay bir şekilde ilişkilendirebilir. EARGED tarafından geliştirilen öğrenci merkezli uygulama modelimizde ile amacımız öğrenmeyi öğrenmiş, üretken, bilgiye ulaşabilen bireyler yetiştirmektir. 

Bizimle İletişime Geçin

Tüm merak ettikleriniz ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adres Bilgisi

Bilgi Talep Formu