Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Öğrencileri;

 • Okulun kurallarına uygun, temiz, düzgün kıyafet içerisinde, zamanında okula gelirler.
 • Derslere zamanında girer, ders için gerekli hazırlıkları yaparak öğretmenlerini beklerler.
 • Öğretmen sınıfa girince ayağa kalkar ve öğretmenlerini selamlar.
 • Ders sırasında öğretmenden izin almadan yerlerinden kalkmaz, öğretmen tarafından verilen yönergelere uyarlar.
 • Ders sırasında söz alarak konuşur, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının sözünü kesmezler.
 • Dersi dinler, başkalarının dinlemesine engel olacak ve dikkati dağıtacak davranışlardan kaçınırlar.
 • Okul yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrencilere saygılı davranırlar.
 • Yiyecek ve içeceklerini sınıfın dışında yer ve içerler, okul içinde sakız çiğnemezler.
 • Okul çıkış saatinden önce veli refakatinde dışında okuldan ayrılamazlar.
 • Kütüphane, fen ve bilgisayar laboratuarları, spor salonu, müzik dersliği, resim dersliği, teknoloji-tasarım atölyesi, konferans ve toplantı salonları gibi eğitim ortamlarının özel kurallarına uyarlar.
 • Başkalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınır, tehlikeli herhangi bir alet bulunduramazlar.
 • Okulda bulundurulması uygun görülmeyen maddeleri okula getiremezler.
 • Başkalarına ait olan bir eşyayı izinsiz alamaz, okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veremezler. (Zarar verilen eşyaların bedeli öğrenci velisinden alınır.)
 • Bütün ödev ve projeleri, zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.
 • Okulda kendilerine ayrılan alanlar dışındaki alanlara giremez, zorunlu haller dışında yangın merdivenlerini kullanamazlar.
 • Okul servis araçlarında güvenli şekilde ve emniyet kemeri bağlı olarak oturarak, şoför ve diğer arkadaşlarını rahatsız etmeyecek şekilde davranırlar.
 • Resmi törenlere katılmak zorundadırlar.

* Öğrencilerden, yukarıda belirtilen okul ve sınıf kurallarına uymaları beklenir ve arkadaşlarının öğrenme, öğretmenlerinin de öğretme hakkını engelleyen her türlü davranış büyük bir titizlikle değerlendirilir.

* Olumsuz davranışlar tekrarlandığında ise haklarında Milli Eğitim bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

* Öğrenciler, okul saatleri dâhilinde tüm derslere, eğitsel amaçlı etkinliklere ve okul idaresince düzenlenen toplantı, tören ve kutlamalara, hastalık nedeniyle evde kalmadıkları ya da eve gönderilmedikleri sürece katılmak zorundadırlar.

* Günümüzde zamanın verimli kullanılması herkes için bir zorunluluktur. Her öğrenci derslere zamanında girmek ve okul etkinliklerine katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler zil çalar çalmaz sınıfta derse hazır olmalıdır. Yoklama dersin başında alınır. Geç kalan öğrenciler öğretmenler tarafından yoklama cetveline yazılır. Birinci derse geç kalan öğrencilerimiz okulda unuttukları eşyalarını -2. katta bulunun kayıp eşya dolabından bulabilirler.