Mizaç Testini Çözün

Çocuğunuzun Mizaç Tipini Bulun

Mizaç Nedir?

Mizaç doğuştan gelen, bireyi eşsiz kılan farklılıklarıdır. Çocukların dünya ile kurduğu iletişimde, davranışın içeriğini değil, tarzını belirler. Sosyal gelişimin temel yapı taşını oluşturur.

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Nedir?

Türk araştırmacılar tarafından geliştirilen Dokuz Tip Mizaç Modeli, bireysel farklılıkları bu 9 tür mizaç temelinde bilimsel araştırmalar ile değerlendiren, birçok okulun kullandığı birey üzerinde büyük faydalar sağlayan bir modeldir. DTMM’de mizaç tipine göre bireylerin potansiyelleri, olaylara karşı geliştirecekleri davranış örüntüleri ve mizaçlarında olmayan fakat sonradan öğrenebilecekleri özellikler belirlenmektedir.

Mizaç Tipleri Nelerdir?

Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan

Duyguları Hissetmeyi Arayan

Hayran Olunacak İmaj Arayan

Keşfetmenin Hazzını Arayan

Mutlak Gücünü Arayan

Duyumsal Konfor Arayan

Duyguların Anlamını Arayan

Kusursuzluğu Arayan

Entelektüel Dinginlik Arayan

Bu Testin Öğrenciye Kazanımı Nedir?

DTMM’de mizaç tipine göre bireylerin potansiyelleri, olaylara karşı geliştirecekleri davranış örüntüleri ve mizaçlarında olmayan fakat sonradan öğrenebilecekleri özellikler belirlenmektedir.

Öğrencinin mizaç modeli belirlenerek ortaya konan eğitim yaklaşımının bu nedenle önemi büyüktür.

Test Sonucuna Göre Süreç Nasıl İşliyor?

Bu test, alanında uzman ekibimiz tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Çocuğunuzun sahip olduğu mizaç modelinin onun gelecekteki başarısına yönelik bizler mentörlük çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Gökyüzü Ailesi olarak Mizaç Temelli Eğitim’i önemsiyor ve eğitimimizi bu faktörlere göre dizayn ediyoruz.