9. Sınıflar Münazarası
21/12/2019
Millî Sporcumuz Yine Şampiyon
08/01/2020

Sevgi ve hoşgörü elçisi olarak insanlara bilgiler sunan Mevlana, aziz ve yüce bir üstattır.

“Gel ne olursan ol yine gel” diyerek bütün insanlığı kuşatmıştır. Mevlana tek başına bir sistemdir, bir hayat ve bir düzendir. Ahlakı, ilmi, hikmeti, sevgisi, aklı, tavrı, idraki, davranışları ve her şeyi ile yüceliği öğreten bir hal abidesidir. Peygamber-i Zişân’ın gerçek temsilcisi, aşkın ve aklın en yüksek öğesi ve gerçeğidir.

“İnsan, yaratılmışların en şereflisidir” düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür.

Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine, yani Allah’ına kavuşacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü manasına gelen “Şeb-i Arûs” diyordu. Biz de Gökyüzü Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi Zümresi olarak Hz.Mevlana’yı anma programı gerçekleştirdik. 3.sınıf öğrencilerimizin Mevlana’nın yedi öğüdünü işaret diliyle anlatan gösterileri,5.sınıf öğrencilerimizin Mevlana’nın özlü sözlerinden oluşan sunumları ve küçük öğrencilerimizin semazen gösterileri izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Program Mevlana’nın şiirlerinin ve ilahilerinin okunmasıyla son buldu. Oldukça yoğun ilgi görülen programla Mevlana’nın bütün insanlığı kuşatan mesajları bir kez daha dile getirilmiş oldu.