gokyuzu-koleji-degerler-egitimiDeğerler, iyi bir karakter yapılanmasının temel taşlarıdır. Doğru kararlara, ideal ve arzu edilen davranış ve yaşam biçimlerine ulaşmada yol göstericidirler. Hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan özellikler, değerlerimizdir. Sahip olduğumuz sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, güvenilirlik,  empati gibi kişisel ve sosyal değerler, doğru -yanlış olarak ifade edilen ahlaki değerler, güzel-çirkin olarak ifade edilen estetik değerler, milli, manevi ve dini değerler kişiliğin geliştiği okul öncesi dönemde son derece önemlidir.

Okul öncesi çocuklar doğru ve yanlışı tam olarak ayırt edemezler. Bir çocuğa sofra adabı öğretilebildiği gibi, doğru ve yanlışı da nasıl ayırt edeceği öğretilebilir. Değer eğitimi doğru ve yetkin bir şekilde uygulandığında, kuşkusuz bireyin gelişimine önemli katkıları olacaktır. Ancak yanlış ve sistemsiz eğitim uygulamalarının sonucunda ya da hiç yapılmadığında mutsuz, yaşamı anlamlandırmada sıkıntı yaşayan yetişkinler ortaya çıkacaktır.

Değer bilincinin kişide çocukluk çağlarında oturtulmaya başlanmasının önemini bilerek, okul öncesi çocuklara yönelik bir “Değerler Eğitimi Programı “ uygulamaktayız.

Okulumuzda değerler eğitimi her gün grup etkinlikleri ve bireysel etkinlikler şeklinde uygulanmaktadır. Bireysel eğitimlerin içeriği velilerimizin bu konudaki talepleri alınarak uygulanmaktadır.

Değerler Eğitimi Programımızda;

 • Evrensel değerler
 • İnsani ve etik değerler
 • Toplumsal değerler
 • Farkındalık ve duyarlılık
 • Ahlaki ve toplumsal değerler
 • Dini değerler

Dinimizin değerleri aşağıdaki konu başlıklarında verilmektedir:

 • Gökyüzündeki Mutluluk kitabı ile Peygamber Efendimiz (sav)’in 8 yaşına kadar olan hayatının hikayeleştirilmiş şekilde anlatılması
 • Yeryüzündeki Mutluluk kitabı ile Peygamber Efendimiz (sav)’in gençliği ve peygamberliğin verilmesinin hikayeleştirilmiş şekilde anlatılması
 • Adap ve dini kurallar, uygulamalar
 • Namaz kitapları ile desteklenen kız ve erkek çocukların namazı ve sureleri severek öğrenmeleri çalışmalarının yapılması
 • İlahi çalışmaları
 • Çocuklarla hadisler, hadis kartı oyun çalışmaları ile hadis çalışmaları
 • Sure ve dua kartlarıyla sure ve dua öğretimi
 • Elif Ba çalışmaları ile Kur’an Harfleri öğretimi çalışmaları
 • Elif Ba çalışmaları ile Kur’an Hareke öğretimi çalışmaları
 • Kur’an-ı Kerime geçiş tören etkinlik ve kutlamaları
 • Dini Günlerimiz ve kutlama etkinlikleri

5-6 yaş ve üzeri için hazırlanmış olan kitap çalışmasıyla, çocuklara sıkılmadan adım adım harfleri ve Arapça bazı kelimeleri öğreterek Kur’an-ı Kerim’in kolayca öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Tecvit kuralları hafıza yöntemi kullanılarak anlatılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar CD ile desteklenmekte ve  toplu eğitim kolaylaşmaktadır.

Her ayet bir altındır felsefesiyle hazırlanan oyun temelli çalışma cd ortamında, akıllı tahta veya bilgisayarda uygulanabilmektedir. Oyunda her ayetin sonunda toplanan altınlarla çocuklar birer hazine oluşturabilirler. Kuranı doğru okuyabilmek doğru duymakla mümkün olacağı için, Doç. Dr. Fatih Çollak tilavetiyle hazırlanan CD ile yapılan işitsel çalışma çocuklara yol gösterici olmaktadır.

Değerler Eğitimi Öğretmenleri

Değerler Eğitimi çalışmaları bu alanda eğitim almış, yetkin öğretmenler tarafından verilmektedir. Değerler Eğitimi Öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri eşgüdümlü olarak çalışmakta ve işbirliği yapmaktadırlar.

Değerler Eğitimi Günlüğü

Okula başlayan her çocuk için değerler eğitimi günlüğü tutularak başlangıç noktası tesbit edilmekte ve çocukla geçilen her aşamanın gelişimsel kaydı not alınmaktadır.

Değerler Eğitimi Kaynakları

Değerler Eğitimi Programımızda Multibem Değerler Eğitimi Seti ve Programı kullanılmaktadır. Eğitim seti farklı birçok kaynaktan oluşmaktadır. Hikaye kitapları, boyama ve etkinlik kitapları, afişler, oyun kartları, flaş kartlar, CD’ler ve Değerler Eğitimi Günlüğü başlıca etkinlik kaynakları ve materyalleridir.

Değerler eğitimi programımız öğrencimizin yaş grubu ve gelişim seviyesi göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır.