fbpx

huseyin-emin-ozturkENOKSİS MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM MODELİ

Günümüzde çocukların huy, mizaç ve kişilik özelliklerini anlamak ona göre eğitim vermek önemlidir.

Eğitimcilerin,çocuğun mizaç tipini bilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri yapmaları çok önemlidir. Çocuğun mizacını tanımak için pozitif ve negatif duygusu ne; temel korkusu, bağımlılığı; içindeki aktif sesi ne? sorularına cevap aramamız gerekmektedir. Bu soruların cevabını öğretmen-veli-öğrenci üçgeninde doğru bir şekilde verebildiğimiz zaman öğrenciye verdiğimiz eğitimin kalitesini arttırabiliriz. Böylelikle neyin niçin yapıldığını bilmek, bu doğrultuda eğitim yapmak öğrencinin öğrenme becerilerini ve kalitesini artıracaktır. Bu noktada da Enoksis Mizaç Merkezli Eğitim Modeli’in önemi ortaya çıkıyor.

Nedir Mizaç Merkezli Eğitim? Neden önemli?

Bu soruların cevabını bulmak için öncelikle mizaç, kavramının iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Mizaç; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bir bireyi diğerinden ayıran ayırıcı özellikler bütünüdür.

Halk arasında “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur” ya da “Can çıkar huy çıkmaz” şeklinde ifade edilen ve yaşam boyu değişmeyen huy kavramını ifade eder. Bununla birlikte karakter ve kişilik kavramları da destekleyici unsurlar olarak bilinmesi gerekir. Karakter, mizaç özelliklerinin belirginlik ve süreklilik göstermesiyle meydana gelir. Kişilik ise değişmeyen mizaç yapısıyla, yaşadığı çevre, kültür, aile, aldığı eğitim, yaşanılan olaylar gibi kısmi olarak değişebilir şartların etkileşmesiyle meydana gelir. Özetle, mizaç bir tohum, karakter ağacın kalın dalları ise; kişilik de ağacın tamamıdır diyebiliriz.

Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan Dokuz Tip Mizaç Merkezi, yapılan çalışmalarla eğitime uygulanabilir hale getirilmiştir. Dokuz Tip Mizaç Merkezi, insanı doğasını davranışsal, duygusal ve bilişsel yönleriyle bütüncül olarak ele alır. Çocuğu anlamaya odaklanır. Mizaçtan karakter ve kişiliğe doğru olan ilerleme, çocuğun tek olduğu olgusunu göz önünde bulundurur. Öğrencilerin bireysel potansiyellerinin, mizaç tipi temelinde hızlı, doğru ve tutarlı biçimde tespit edebilmesi ve ortaya çıkabilmesi için çevresel şartların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda eğitimcilere, aileye yol gösterir.

Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak, öğrencinin mizaç özelliklerinin bilinmesiyle doğuştan getirdiği kapasitesinin tespit edilebileceğini düşünüyoruz. Öğrencide ortaya çıkan beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim ortamının düzenlenmesi öğrenci gelişimine de önemli katkı sunacaktır. Eğitim kalitesini artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına Gökyüzü Eğitim Kurumlarında Mizaç Merkezli Eğitime geçmiş bulunmaktayız. Bu konuda öğretmenlerimizi, velilerimizi değişik seminerlerle konuya hazırlamış durumdayız.

Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Dr. Hüseyin Emin Öztürk

Kurucu-Genel Müdür