SIFIR  ATIK PROJESİ

Gökyüzü Eğitim Kurumları tüm birimlerinde geri dönüşüme önem verilmekte ve bu konu ile ilgili “Sıfır Atık” Projesi titizlikle yürütülmektedir. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz sıfır atık projesi ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

HEDEFLER

  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması
  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması
  • Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması
  • “Duyarlı tüketici” duygusuna sahip olunmasının sağlanması
  • Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması

KAZANÇLAR

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile 17 ağacın kesilmesi önlenir, 12400 m3 kadar sera gazı engellenir, 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır. Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hale gelir.

Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.

İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla sıfır atık prensibiyle yola çıkılmıştır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda hem de Cumhurbaşkanlığı Külliye ’sinde uygulamaya geçilmiş olup uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılması konusunda çalışmalara başlanmıştır.


 

GÖKYÜZÜ KOLEJİ’NDEN  TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ÇÖZÜM:

“BAĞIMLI OLMA FAYDALI OL” PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Teknolojinin hızla geliştiği ve kullanımının yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar, tablet ve cep telefonu hayatımızın adeta ayrılmaz bir parçası oldu ve bağımlılığa dönüştü. Kolej öğrencilerimiz, gençlerin bu bağımlılıktan kurtulması ve daha faydalı uğraşlar olabileceğini göstermek için sloganı “Bağımlı Olma, Faydalı Ol” olan bir projeyle alternatif çözüm önerileri sundu.

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile gerçekleştirilen bu proje kapsamında öğrencilerimizin hazırladığı İstanbul temalı bin parçalık puzzle bulmacalardan oluşan tablolar Gökyüzü Koleji ana kampüs  Marmara Salonunda sergilendi. Sergiyi gezen Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik KAPTAN, Maltepe Müftüsü Ahmet İNCELER, Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Ali ÇELİK, Gökyüzü Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Adnan Veysel ERTEMEL, Maltepe Yeşilay Başkanı Sadık ÇAKIR, öğrencilerimizin çalışmalarını ilgiyle incelediler.

 

Sergiden önce yapılan programda konuklarımız “Bağımlılık” üzerine bilgiler verdiler. Programın açılış konuşmasını Gökyüzü Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK yaptı. Konuşmasında, bağımlılığın günümüzde yeni bir boyuta geçtiğini, artık bağımlılık kavramının adının ailelerimizde ve sosyal hayatımızda “teknoloji bağımlılığı” olduğunu kaydederek bu bağımlılığın evlerde, sokakta, toplu taşıma araçlarında iletişimi bitirdiğini ve bireyi yalnızlaştırdığını söyledi. Günümüz sosyologlarının toplumları;

1-teknoloji üreten toplumlar, 2- teknolojiden faydalanan toplumlar, 3- teknolojiyi tüketen toplumlar

şeklinde üçe ayırdığını belirten Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, ülkemizin henüz teknolojiyi tüketen toplumlardan faydalanan toplumlar kategorisine geçme aşamasında olduğunu kaydetti. “İnşallah teknoloji üreten ama teknoloji bağımlısı olmayan bir toplum oluruz” diyerek de beklenti ve temennilerini dile getirdi.

 

Daha sonra lise rehber öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU “burada önemli olanın öğrencilerimizin teknoloji bağımlılığı yerine hem kendilerine hem de hiç tanımadıkları ihtiyaç sahibi öğrencilere faydalı olacakları bilinciyle bu projeye sahip çıkmalarıydı” diyen YAKUPOĞLU “Maksadımızın hasıl olması en büyük sevincimiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

 

Programda söz alan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim Üyesi Dr. Adnan Veysel ERTEMEL de, YEŞİLAY’ın teknoloji bağımlılığını bir bağımlılık türü olarak tanımladığını belirterek bunun sebebinin de bu bağımlılığın da tıpkı diğer kimyasal bağımlılıklar gibi beynin aynı bölgesini etkilediğini söyledi. Bunun bir tesadüf olmadığını çünkü bu teknolojiyi üretenlerin bunu bilerek bilinçli bir şekilde bunu yaptıklarını söyledi. Bu bağımlılığın bu kadar kolay yayılmasının bir sebebinin de özellikle sosyal medyanın ücretsiz olması ve insandaki acaba devamında ne var merakının etkili olduğunu belirtti. Ertemel, “teknolojiyi üretenlerin kendi çocuklarına bu teknolojiyi kullandırtmamaları tesadüf mü? “  diye sorarak  konuşmasını tamamladı.

 

Maltepe Milli Eğitim Müdürü Faik KAPTAN ise asıl meselenin çocuklarımıza bu konuda örnek olmak olduğunu kaydederek kendimizin yapmadığı bir şeyi çocuklarımızdan beklemenin yanlış olacağını belirtti. Bunu başaramazsak çok çalışmış ama boş çalışmış oluruz diyerek “teknolojiyi hayatımızdan atamıyorsak kontrollü kullanmak için çalışmalar yapmalıyız” dedi.

 

Son olarak söz alan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı  Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL konuşmasına böyle önemli bir konuda önemli bir proje hazırlayan Gökyüzü Eğitim Kurumlarına teşekkür ederek başladı. “Bağımlılık sadece kimyasal etkenlerden değil günümüzde gayet de masum görünen teknoloji ile de hayatımıza girmiştir” diyerek şöyle devam etti “Kimyasal bağımlılıkları toplum önünde saklayabiliriz fakat teknoloji bağımlılığı toplumumuzda hala masum göründüğü için saklama gereği de duymuyoruz. Bizler öncelikle anne babalara diyoruz ki ilk iş sizlere düşüyor. Öncelikle sizler bu bağımlılıktan kurtulmalısınız ki sonra çocuklarımızı kurtarabilelim. Çünkü onların rol modelleri biz büyükleriz. Konuşmasında çocuklarımıza Teknoloji hijyenini kazandırmalıyız. Yeşilay’ın Yaşam Becerileri Programında bunun eğitimler vermektedir. Teknoloji bağımlılığı gençler üzerinde en fazla bilgisayar oyunları yoluyla etkili olduğunu ve oyunlara olan bağımlılığın ciddi psikolojik ve beden sağlığı rahatsızlıklarına yol açmakta. Bu bağımlılıktan kurtulmanın yolu da yapılan araştırmalara göre kişinin bir enstrümanla, bir sanat ya da spor dalıyla uğraşmasıdır. Fakat buna teknolojiyi amacına uygun kullanmayı da ekleyebiliriz” dedi.

Programın sonunda öğrencilerimize Türkiye Yeşilay cemiyeti tarafından sertifika verildi.

Öğrencilerimizin tablolarının satışından elde edilen gelir ile  satın alınan kırtasiye, giyecek ve okul ihtiyaçları, Van-Tuşpa ilçesi Hıdır köyü öğrencilerine kargo ile gönderildi.