• Ders zili çalar çalmaz sınıfa girer, hazırlığını yapar ve öğretmenini sessizce bekler.
 • Öğrenci sınıfa gelirken ders kitapları ve dersin işleyişinde etkili olan defter, kalem gibi malzemelerin yanı sıra beden eğitimi, müzik malzemelerini hazır bulundurur.
 • Öğretmeni sınıfa girerken hep beraber ayağa kalkmanın bir Türk geleneği olduğunu bilir ve saygıda kusur etmez.
 • Öğrenciden ders sırasında öğretmenini ve arkadaşlarını rahatsız edici konuşmalar yapmaması beklenir.
 • Sınıf içinde parmak kaldırıp, söz alarak konuşur.  Öğrenci, öğretmeni veya arkadaşı konuşurken sözünü kesmemeye dikkat etmelidir.
 • Öğrencinin arkadaşlarıyla kavga etmesi, kaba sözler söylemesi, başkalarına zarar verici davranışlarda bulunması uygun bir davranış değildir.
 • Başkalarına ait eşya, sahibinden izinsiz almaz.
 • Öğrenciler duvarları, sıraları, dolapları, panoları, sınıfımızdaki teknolojik cihazları ve diğer araç-gereçleri temiz tutmaktan ve korumaktan sorumludurlar.
 • Dersin ve ders dışı etkinliklerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunulmaz.
 • Öğrenci, fen laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarlarına ve kütüphaneye zarar verecek davranışlarda bulunmamaya özen göstermelidir.
 • Sınıf içinde diğer kişilere ve okul eşyalarına zarar verici oyunları oynamaz.
 • Sözlü ve yazılı yoklamalarda arkadaşlarına yardım etmenin gerçek bir yardım olmadığını, onları kötü yollara sevk ettiğini ve ahlak kurallarına aykırı olduğunu bilir.
 • Tuvaletler ve lavabolar gibi kullanım alanları temiz tutulmalı, tuvalet çıkışlarında eller yıkanmalı, temizlik malzemesi dikkatli ve ekonomik kullanır.
 • Ders zili çalmadan hemen önce kantin boşaltılıp dersliklere öğretmenden önce gidilmelidir.
 • Bayrak törenlerine katılmanın ulusal bir görev olduğunu bilir ve seve seve katılır.
 • Tören için hazırlanırken yerini zaman kaybetmeden alır. Kendine çeki düzen verir, elindeki eşyalarını bırakır, sessizce komutu bekler.
 • Törende yapılan uyarı ve konuşmaları dikkatle dinler.
 • Ulusal Bayram ve anma günü törenlerine büyük bir istekle katılır.
 • Öğrenci, yönetim sorunlarını kademeli olarak önce Müdür Yardımcısına ve Okul Müdürüne iletir.
 • Eğitsel, mesleki ve psikolojik alanlardaki zihni, duygusal ve sosyal sorunlarını randevu esası uyarınca rehberlik servisine iletir, ilgi ve ihtiyaç duyduğu sahalarda gereken danışmayı yapar.
 • Özel veya okulla ilgili bir sorunu olan öğrenci sınıf rehber öğretmeni veya rehberlik uzmanı öğretmene müracaat edebilir.
 • “Disiplin Yönetmeliği”ni iyice okumalı ve zor durumlarda kalmamak için kesinlikle kurallara uygun davranmalıdır.
 • Öğrenci güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almalıdır.
 • İzin kâğıdı almadan okul dışına çıkılamaz. Güvenlik görevlilerine bu konuda baskı yapılamaz.
 • Ders Dışı Etkinlikler ve Kulüp çalışmaları ders bitiminden sonra yapılır.
 • Durumu hastaneye gitmeyi gerektirenler sevk kâğıdı alarak okul müdürüne imzalatarak hastaneye gidebilirler. Rapor alarak dönenler raporu kendi müdür yardımcılarına verirler.
 • Servis tabakları, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar bulunması gereken yerlere konulacaklardır. Bunların yemekhane dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.

Cep Telefonu Kullanma Talimatı

 • Öğrenciler cep telefonlarını okul ders saatlerinde kesinlikle kapalı tutmak zorundadırlar.
 • İlk derse girmeden önce Okul Müdür Yardımcılarına teslim etmek zorundadırlar.
 • Derslerde cep telefonu kullanılması, her hangi bir ses ya da görüntü kaydı yapılması vb işlemler kesinlikle yasaktır ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası karşılıkları ile cezalandırılırlar.
 • İdareye teslim edilmeyip kaybolan cep telefonlarında sorumluluk tamamen öğrenci ve veliye aittir.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrencinin cep telefonu alınır. Hakkında gerekli işlem yapılır. Disiplin işlemi sonucunda cep telefonu velisine imza karşılığı teslim edilir.