SIFIR  ATIK PROJESİ

Gökyüzü Eğitim Kurumları tüm birimlerinde geri dönüşüme önem verilmekte ve bu konu ile ilgili “Sıfır Atık” Projesi titizlikle yürütülmektedir. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz sıfır atık projesi ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

HEDEFLER

  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması
  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması
  • Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması
  • “Duyarlı tüketici” duygusuna sahip olunmasının sağlanması
  • Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması

KAZANÇLAR

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile 17 ağacın kesilmesi önlenir, 12400 m3 kadar sera gazı engellenir, 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır. Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hale gelir.

Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.

İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla sıfır atık prensibiyle yola çıkılmıştır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda hem de Cumhurbaşkanlığı Külliye ’sinde uygulamaya geçilmiş olup uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılması konusunda çalışmalara başlanmıştır.


Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var (İyilikte Yarışan Sınıflar) Projesi

Yetim çocukların korunabilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi için çalışmalara başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu kapsamda birçok projeye imza atmıştır.

Bunlardan biri olan “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesiyle öğrenciler de çalışmalara dahil edilmiştir. Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak bu projede 5 yıldır yer almaktayız.

Her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı noktalarına “iyilik köprüleri” kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer alan yetim çocuklar bu sayede dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir yaşam sürme fırsatı bulurken diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor.