2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL KULÜPLERİ

Çocukların duygusal, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimini desteklemek için faaliyet gösteren kulüplerimiz aşağıda listelenmiştir.

1- JİMNASTİK KULÜBÜ

Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır. Kısacası jimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

2- MÜZİK KULÜBÜ

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir.

3- GÖKYÜZÜ RESSAMLARI

Resim ya da boyama yapmak çocuklar için algı, beceri ve yaratıcılığını ortaya çıkaran aynı zamanda da duygusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurudur. Bunlarla beraber çocuğun gelişimine de faydası vardır. Çocuğu tanımamızı da sağlayan resim yapmak aynı zamanda bir deşarj olma etkinliğidir.

4- SATRANÇ KULÜBÜ

Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. “Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.

5- YÜZME KULÜBÜ

Yüzme sırasında tüm vücut aynı anda ve senkronize bir biçimde çalışır. Bu koordineli çalışma sonunda her bir kas eşit oranda gelişir ve güçlenir. Bu sayede ilerleyen yaşlarda

sakatlanma riski de azalır. Yüzme sonrasında artan hormonlar çocukların kendilerini çok daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Yüzmenin psikolojik olarak rahatlatıcı etkisi çocukların zihnini de dinç tutar.

6- BİLİM KULÜBÜ

Bilim ve doğa etkinlikleri, çocukların yaşadıkları çevreyi daha iyi anlamalarına yardımcı olduğu gibi; analitik düşünme yeteneği, problem çözme ve sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirir. Aynı zamanda çocukların yaratıcılığını geliştirme konusunda da bilim ve doğa etkinlikleri önem taşır. Çocukların kendilerini geliştirmeleri açısından önemli bir role sahip olan çocuk etkinlikleri; bakış açısı, problem çözme, fiziksel beceriler, analitik düşünme gibi becerileri etkilemektedir. Özellikle küçük yaş grubu çocukların doğa ve bilim etkinliklerine katılması, hem kendilerini hem de yaşadıkları dünyayı keşfetmeleri açısından olduğu gibi, mental gelişimleri açısından da son derece önemlidir.

7- DRAMA KULÜBÜ

Çocuklar, taklit ederek bedenlerini kullanmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Bu nedenle tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Dış dünyayı anlamayı, ekiple çalışmayı ve sorumluluk almayı, karşısındakini anlama becerisini kazanmayı, olaylara dışarıdan bakmayı kolaylaştıran tiyatro; oyun yolu ile çocuklarımızı yaşama bağlamaktadır. Çocuklar için tiyatro eğitimi almanın yararları sadece bunlarla sınırlı değildir elbette. Tiyatro; çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini kullanma ve iletişim kurma becerilerini geliştirir. Soyut kavramları somutlaştırabilmesini sağlar. Duygularını tanıma ve anlamlandırmada işini kolaylaştırır.

8- BEYİN FIRTINASI KULÜBÜ

Beyin fırtınası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Buna “Buluş Fırtınası” da denilmektedir. Bu tekniğin temel ilkeleri şunlardır. Bir problem çözmekle görevlendirilen bir grubun üyeleri mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler. Dile getirilen her çözüm teklifi diğer grup üyelerini daha yeni ve iyi buluşları ortaya çıkarmaya yöneltir. Ancak ortaya atılan fikirlerin ayrıntılı bir şekilde açıklanması ya da savunulması istenmez. Sadece fikirlerin mümkün olduğu kadar hızlı ifade edilmesi, yazıya geçirilmesi ve sonra sükunetle değerlendirilmesi istenir.

9- ENGLISH FUN CLUB

Uluslararası bir dil olan İngilizceyi; oyunlar, dramalar, kartlar ve eğlence yöntemi ile çocuklara öğretmek, pekiştirmek ve sevdirtmek amacı olan bu kulüp yabancı dil öğrenime eğlenceyi katar. Çocukta özgüven gelişimini sağlar. Farklı dilden konuşan bir insanı anlamak, o kişilerle konuşabilmek, o dilde şarkılar söylemek, filmler izleyebilmek, çocuğun özgüveni gelişimi üzerinde çok önemli ve olumlu etki yaratır. Yabancı Dil öğrenme sürecinde çocuk yorulmadan ve çok büyük çabalar göstermeden oyunlarla eğlenerek dil öğrenir. Çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir. Doğru kişilerle ve metotlarla öğretildiği takdirde çocuk ana dili gibi konuşan bir kişinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olur. Tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur. Çocuğun okulda tercih

edilen yabancı dil derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun başka yabancı dil öğrenmekten de zevk almasını da sağlayacaktır.

10- FUTBOL KULÜBÜ

Spor yapmak çocuklar üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Spor yapmanın ve futbol oynamanın çocuğa kazandırdığı özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlıklı ve zinde olurlar.
 • Kendi vücutlarının farkında olurlar, gücü doğru kullanarak ve vücut kısımları arasında bağlantı kurarak hareket etmesini öğrenirler.
 • Çeşitli fiziksel aktiviteleri yapmak için gerekli becerileri kazanırlar.
 • Becerilerde yeterlilik kazanırlar.
 • Küçük ve büyük kas koordinasyonu gelişir.
 • Tüm yaşam için fiziksel aktivite alışkanlığı kazanırlar. Olumlu benlik kavramı gelişir.
 • Dikkat etme, düşünceyi bir arada toplama, yaratıcılık ve hayal gücünü kullanma yeteneği gelişir.
 • Sorunlarla başa çıkmayı öğrenirler.
 • Mutlu ve yardım sever olurlar.
 • Hoşgörü ve iş birliği kazanıp kurallara saygı göstermeyi, yenilgi ve başarıyı uygun karşılama becerisi kazanırlar.
 • Vücut uyumlu bir şekilde büyür ve gelişir.
 • Yaratıcılıkları artar ve doğal yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar.
 • Hoş görülü olmayı ve kişisel farklılıklara saygı duymayı öğrenirler.
 • Fairplay (dürüst oyun) anlayışı yerleşir.