Anasınıfı Eğitim Sistemi

Gökyüzü İlkokulu anasınıflarında çocuğun akademik, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimini hedefleyen özgün bir program uygulanır. İlköğretim okuluna hazırlık olacak “Bütüncül Eğitim Yaklaşımı” benimsenir. “Gelişimsel Psikolojik Danışmanlık” anlayışının uygulanmasıyla çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesi süreci, yetenek geliştirme süreci ile okul öncesi eğitimi boyunca sürdürülür. Çocuklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen “Gökyüzü Eğitim Modeli” ile öğrencilerimizin okul öncesi ve branş etkinliklerinde kendilerini gerçekleştirmeleri sağlanır.

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKOKULU ANASINIFLARINDA UYGULANAN  EĞİTİM  MODELİ

MONTESSORİ ÇALIŞMAMIZ

Okullarımızda aktif bir şekilde uygulanmaya başlanan Montessori alternatif eğitim modeli ile öğrencilerimize günlük yaşam becerileri kazandırılmaya çalışılır. Okul ortamında yaptığımız etkinlikler zamanla günlük hayatlarında da aktif ve eğlenerek uygulamaya başladıkları birer davranışa dönüşmeye başlar.

Monressori sadece  eğitim sistemi değil, ev, okul ve çocuk işbirliğinde bir yaşam biçimi, felsefesidir. Öğrenmeyi öğretmek, bağımsız olmayı öğretmek, dünyaya ve diğer insanlara saygı duymayı öğretmek, kendine seçenekler yaratabilmeyi öğretmek bu felsefenin bir amacıdır. Sınıflarımız çocukların ilgilerini dağıtacak her türlü karmaşadan uzaklaşarak hazırlanmıştır. Okulumuz çocuğun kendi başına hareket ederek ihtiyaçlarını karşılaması için özenle yapılandırılmıştır. Yine Montessori’nin eğitiminde temel olan, çocuğa sorumluluk veren, birey olduklarını kabul eden, sadeleşmenin hayatı kolaylaştırdığının farkına varan bireyler yetiştirmektir.

UNUTMAYALIM: ‘’Yapılan her gereksiz yardım çocuğun gelişimini baltalar.’’

Maria Monressori

REGGİO EMMİLA ÇALIŞMAMIZ

Çocukları basit ihtiyaçları olan varlıklar olarak görmekten vazgeçip iletişim kurma ihtiyacında olan meraklı, potansiyeli yüksek, büyümek isteyen ve bir çok hakka sahip eşsiz canlılar olarak görmek gerekmektedir. Merak, sorgulama, soru sorma, heyecanla keşfetme, hayal gücü, yaratıcılık, araştırma, dinleme, üretkenlik, öğrenmeyi öğrenme, toplum, sosyal hayat, ilişkiler, iletişim Reggio Emmila yaklaşımının temel etmenleridir.

Okulumuzda uygulanmakta olan Reggio Emmila yaklaşımında çocuk bir kişiliktir. Eğitim sürecinde çocukların yapamayacaklarına değil, yapabileceklerine yönelim desteklenmektedir. Eğitim modelinde çevre 3. Öğretmendir. Hayal güçlerini destekleyen bu eğitim yaklaşımında kullandığımız bir çok materyaller vardır. Çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak, onların kendi oyuncaklarını üretebilmesini sağlamak amacıyla daha az müdahale edilmiş, yapılandırılmamış özellikle de doğal materyaller tercih edilmektedir.

Bu materyallerden bazıları: Dallar, yapraklar, taşlar, kum, toprak, kozalak, tohum, ağaç ve deniz kabuğu, süngerler, yosun parçaları, kuş tüyleri, meyve, sebze, her türlü kağıt ve boya çeşidi, kumaşlar diyebiliriz.Çevre gezilerinde topladığımız dallardan baykuş ağacı, kozalaklardan süs eşyaları, yumurta kabuklarından çim adamlar, süngerden baskılar.

ÇOKLU ZEKA EĞİTİM SİSTEMİ

Okulumuzda  Çoklu Zeka Eğitim Sistemi uygulanmaktadır.Çoklu Zeka çocukların yaparak, yaşayarak, elleyerek, dokunarak, görerek öğrendiği bir eğitim sistemidir. Çocuklar Görsel zekaları ile algılarlar. Bu yüzden dokunarak,elleyerek,duyarak öğrenmeleri ,sınıf içi atölye etkinlikleriyle,bol bol yapılan gezilerle sağlanır. Böylece çocukta kalıcı öğrenmeyi gerçekleşir.

MULTİBEM

Bem Boğaziçi Arge ekibinin çalışmaları neticesinde okul öncesi eğitimi desteklemek üzere (Boğaziçi Eğitim Modeli) okul öncesi eğitim programının temeli atılmıştır. Alternatif eğitim modelleri üzerine uluslar arası alanda uygulamalı çalışmalarda bulunan Arge ekibi tarafından, Reggio Emmila, Montesorri, Waldorf ve pek çok farklı eğitim yaklaşımını da dikkate alarak okul öncesi eğitime farklı bir bakış açısı getirmek üzere Multibem kurumlarımızda uygulanmakta olan Boğaziçi Eğitim Modelinden güçlenerek geliştirilmiştir.

MATHAZONE EĞİTİM PROGRAMI

Okulumuzda uygulanan diğer bir yöntem ise Mathazone programıdır. Matematiğin masalla sevdiren bir programdır. Matematiği çocuklara sevdirmek için masallarla ve drama etkinlikleriyle uygulanmaktadır. Okulumuzda çocuklarımız için özel olarak yaptığımız MATHAZONE MASAL ORMANI ile çocuklarımız farklı bir dünyaya yolculuğa çıkmaktadır. Bu masal dünyasında yapılan özel yolculukta çocuklara rakamlar sevdirerek öğretilmektedir.

PROJE TABANLI EĞİTİM

Proje Tabanlı Eğitim Programı öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel  aktiviteleri destekleyen çok çeşit araç ve kaynak kullanımını gerektiren,akademik,sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir eğitim modelidir. Öğrencilerinin kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine,düşünmelerine,sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine,işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlar. Hem bireysel hemde ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler işbirliği içinde sınıf arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulurlar. Proje tabanlı eğitim yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okul öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor,sosyal – duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişimlerini en üst seviyeye ulaştırılmasını,öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlamasını amaçlar. MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan, çocuğun tanınması, eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi eğitim ortamlarının düzenlenmesi, eğitim materyallerinin sağlanması, aile katılımının ilkeleri temel alınmaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anasınıflarımızda yoğun İngilizce eğitimi yabancı öğretmenle desteklenerek online ortamlar ve güncel teknikler ile yapılmaktadır. 6 yaş sınıflarında İngilizce Ağırlıklı Hazırlık Anasınıfı eğitimi uygulanmakta olup haftada 15 saat (Half-Day English) İngilizce verilmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Peygamber efendimizin güzel ahlakını edinmelerini sağlamak için (merhamet, vicdan,sevgi,saygı,paylaşma,hakkını savunma,hakka saygı duyma v.s. ) Değerler Eğitimi öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize değerler eğitimi verilmektedir. Ayrıca bireysel Kur’an eğitimi dersi verilmektedir. Mevlid-i Nebi,kurban bayramı,ramazan bayramı gibi değerlerimizi içeren günlerde kutlama yapılmaktadır.

TEMA PROGRAMI

Okulumuzda TEMA PROGRAMI uygulanmaktadır. T.C. Milli Eğitimi Bakanlığı ve TEMA Vakfı işbirliğindeki Tema Eğitim Programı ile öğrencilerimizin çevreye dost olmaları ve doğayı daha yakından takip etmelerini sağlamak, ekolojik okur yazarlık kazanımları için Doğa ve Çevre Eğitim Programı ile buluşturulmaktadır.

DUYGU EĞİTİM ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerimizin duygusal zekalarını arttıracak, kendi duygularını tanıyabilme,(özbilinç) duygularıyla başa çıkabilme , ( özdenetim) kendini harekete geçirebilme ( motivasyon ) başkalarının duygularını fark edebilme, ( empati) ilişkilerini yürütebilme ( sebat) iyimser olabilme becerilerini kazanmaları öğrencilerimizin duygularının beslenmesi, desteklenmesi ve gelişmesine yönelik Duygusal ve Sosyal Gelişim Yıllık programları yürütülmektedir.