Erasmus+ Projemiz: “Göç, Stereotip (kalıp yargı) ve Irkçılık”
16/09/2016
Gökyüzü Maltepe Anaokulu’nda Oryantasyon Haftası
19/09/2016

Özel Gökyüzü Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin yürüttüğü ‘’Immigration, Stereotypes and Racism’’ (Göç, Kalıp yargı ve ırkçılık ) konulu Erasmus+ projemiz, 2016-2017 öğretim yılında da devam etmektedir.  6 ortak ülke ile birlikte yürütülen projenin ikinci yılının ilk ziyareti,  02-08 Ekim 2016 tarihleri arasındaLetonya’nın, Ugale sehrindeki ‘Ugale Secondary’ okuluna olacaktır.

Erasmus+ projesi kapsamındaki gezilerimiz, öğrencilerimize öncelikle ülkemizde yaşanan sorunları ve alınan önlemleri medya dışında kanallar yoluyla öğrenmeleri, öğrendikleri bilgileri İngilizce olarak başka milletlerden yaşıtlarına aktarmaları, başka ülkelerde konuyla ilgili olan olayları, farklı bakış açılarını ve yaklaşımları tanımaları için gerçek bir fırsat olmuştur. Bunun yanısıra projemiz öğrenciler için yurt dışına çıkma, başka kültürleri ve gelenekleri tanıma, yabancısı oldukları ortamlarda kendilerine bakabilme, kendilerini koruma ve eğlenebilme ve kendilerini başka bir dilde ifade edip ingilizce olarak kendilerini ifade edebilme anlamında da oldukça yararlı olmuştur ve olacaktır.

Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak, Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+ projelerine katılmaktan ötürü gurur duyduğumuzu siz değerli velilerimizin bilgisine sunar, öğretmen ve öğrencilerimize Letonya’da proje çalışmalarında başarılar dileriz.