Obeziteye Dikkat
02/10/2016
Taekwondo İstanbul Şampiyonası’nda 1. Olduk
03/10/2016

Zeka seti çalışmalarıyla çocukların yaratıcı düşünme, farkındalık ve üretkenlik, eleştirel düşünme, esnek, özgün ve analitik düşünme, gözlem ve görsel algılama, zaman ve mekanı algılama, mantıksal çıkarımlar yapma, değişim ve sürekliliği algılama becerilerini, karar verme ve sorun çözme, dili doğru ve etkili kullanmaya dair becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.