Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Gökyüzü Eğitim Kurumları A.Ş. ( ‘‘GÖKYÜZÜ’’ ya da ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan GÖKYÜZÜ Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla GÖKYÜZÜ veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Gökyüzü’nün müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin işlenebileceğini; kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

Kişisel verilerimin aydınlatma metninde detaylandırılan ve yukarıda sayılan kapsamda; 

Telefon, SMS, e-posta/mail, sosyal medya vasıtası ile tarafıma ticari elektronik iletiler gönderilmesine ve tanıtım, reklam ve bilgilendirme amacı dahilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla  yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan destek aldığımız hizmet sağlayıcılarına (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim, reklam ajansı, tedarikçi, danışman vs.) ve şirketimizce   hizmet/destek/danışmanlık   alınan   ya   da   işbirliği   yapılan 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız.