Yeşil Bayrak Bu Yıl da Gökyüzü Adatepe Anaokulumuzda… – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi
Rehberlik Birimimizden Öğrenci ve Velilerimize Yarıyıl Tatili Rehberi
21/01/2017
Gökyüzü Koleji’nden Yüzmede Üçüncülük Derecesi
30/01/2017

Uluslar arası saygınlık ve çevreye duyarlılık ödülü olan YEŞİL BAYRAK bu yılda Gökyüzü Adatepe Anaokulumuzda…

Gökyüzü Adatepe Anaokulu’nun Eko Tim’leri 2017 Eko Okullar Programı  1. Dönem çalışmalarını tamamladı. Minik çevrecilerimiz artık doğaya ve çevreye  çok daha  duyarlılar.

Eko-Okullar Programı Nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler h çevresel konularda bilgi edinirler. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir .

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

  • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
  • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
  • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
  • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.