Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları Uzman Eğitimci Kadrosundan LYS 2017 Değerlendirmesi – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları Uzman Eğitimci Kadrosundan LYS 2017 Değerlendirmesi

Gökyüzü’nün Yıldızlarından Babalar Günü Sürprizi
18/06/2017
Dr. Hüseyin Emin Öztürk’ten 15 Temmuz Şehitlerine “Hâkimiyet Türküsü”
13/07/2017

Gökyüzü Eğitim Kurumları’nın uzman eğitim kadrosu 2017 LYS’yi sizler için değerlendirdi.

BİYOLOJİ SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

2017 yılı LYS-2 Biyoloji sorularının tümünün bilgiye dayalı olduğunu belirlemiştir. Soruların çoğunun 11 ve 12. sınıf, diğerlerinin ise 9 ve 10. sınıf müfredatından olduğu tespit edilmiştir. 2017 LYS-2 Biyoloji testi sorularının lise müfredatına uygun ve bir önceki senelere  benzerlik gösteren  soru tiplerini içeren; konu dağılımı bakımından da önceki yıllarla uyumlu bir sınav  olduğu gözlenmiştir. Açık uçlu sorulan biyoloji sorusu öğrencilerin rahatlık bilebilecekleri bir olayın açıklamasının verilip bu olayın adının sorulmuş olduğu bir soruydu.  Bu seneki sınavda örnek deney verilip buna dayalı yorum soruları ile insan fizyolojine ait yorum soruları da bulunmaktadır. Ayrıca 2017 YGS sınavında yer alan konulara ait sorular da LYS biyoloji testi içerisinde yer almıştır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, bu yıl öğrencilerin sıralamalarının ve yerleştirme puanlarının oluşturulmasında Biyolojinin belirleyici olacağı düşünülmektedir.

KİMYA SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

Kimya soruları MEB müfredatında belirtilen konu ağırlıklarına ve konu başlıklarına uygun şekilde geldi. Sürpriz bir soruyla karşılaşılmadı. Bu sene ilk defa sorulan kısa cevaplı soru gayet basit sorulmuştu. Öğrencilere göre sınavın zor soruları, çözünürlük dengesi ve elektrokimya konularından geldi. Organik kimya soruları beklenenden az ve kolaydı. Yüzeysel bir ölçüm yapılmıştı. 12. Sınıftaki yeni eklenen hayatımızda kimya ünitesinden 2 soru geldi. Sorular gayet açık ve netti. Çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorulardı.

FİZİK SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

2017 LYS-2 Fizik testinde sorular MEB in özellikle son birkaç yıldır fizik konularının kazanımları ile ilgili yaptığı güncellemelerin içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Geçen seneye göre daha fazla sözel soru sorulmuş olup testte müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavda ifade olarak özgün yorum sorularına yer verilmiştir. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde olup işlem sorularına göre yorum sorularının ağırlıklı olduğu bir sınav olmuştur. Sınavda sorulan açık uçlu soru net bir soru olup temel bilgi düzeyindedir. Fen Bilimleri bölümünde Fizik sınavının belirleyici ders olmasında 12.sınıf müfredatında bulunan modern fizik konuları ile ilgili sorular etkili olmuştur.

MATEMATİK SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

2017   LYS-1   de  matematik  ve  geometri  soruları  ilk  defa  aynı   kitapçıkta  uygulandı. Matematik  kısmında  sorular orta  ve  orta  üstü   düzeydeydi. Soruların   bazıları   ayırt edici, yorum  gücüne  dayalı  ve  fazla  işlem  gerektiren  sorulardı. YGS   kısmından  sorulan   sorular   bu  sene   daha  kolaydı  ve  öğrencileri  rahatlattı. Her   yıl  öğrencileri  zorlayan  integral  soruları   bu  senede   geleneği  bozmadı. Beklenenin  aksine   bu  sene  parabolden  hiç  soru  sorulmadı .Toplam   sembolü  konusu  müfredattan  isim  olarak  kaldırıldı  ancak  11.sınıf  müfredatında  diziler  konusunun   içerisinde anlatılması   doğrultusunda   bu  konudan  2  soruyu  ilgilendiren  bilgi   çıkması  öğrencileri    şaşırttı.  Geometri    testinde  ise   12.Sınıf   müfredatından   çıkartılan “Uzayda  Doğru   Düzlem  Denklemleri “   ve     “Uzayda   Vektörler “   konusundan  2   soru   çıkması  beklenmeyen  bir  durumdu. Bu  sene   beklenenin  aksine   geometrik  çizim  ile  ilgili  soru  hiç  sorulmadı. Diğer  sorulardaki  dağılım  ise  geçen  seneki  sınava   paralel   şekilde  idi.

İNGİLİZCE SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

LYS 5 İngilizce testi; dil bilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve yorumlama, çeviri, anlam bütünlüğünü bozan şıkkı bulma, cümle tamamlama ve soruya uygun cevabı bulma sorularından oluştu. Genel olarak, bölümlerin zorluk dereceleri önceki yıllarla yaklaşık olarak aynıydı. Paragraf soruları her ne kadar bilimsel terimler içerse de, zorluk seviyeleri önceki yıllara yakındı.

Çeviri metinleri, paragraflar ve diyaloglardan oluşan Lys-5’in ağırlıklı olarak okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olduğu gözlemlenmektedir. Kelime bilgisi ve dil bilgisi de bu sınavda büyük öneme sahip olmuştur. Fakat, birçok kelimenin anlamı, önceden de olduğu gibi, cümle veya paragraf bütünüyle ele alındığında bulunabilmektedir.

Önceki yıllardan farklı olarak, ilk kez 3 adet açık uçlu soru soruldu. Bunlardan birisi eş anlamlı kelime, diğeri altı çizili kelimenin neyi ifade ettiği, sonuncu ise bir edatın yanlış kullanımı üzerineydi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

LYS 3’teki Türk Dili ve Edebiyatı sınavının edebiyat bölümü bilindiği üzere bilgi düzeyini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda da bu durum değişmemiş, beklentinin dışında bir durumla karşılaşılmamıştır.

 2017 LYS-3 edebiyat soruları, bir önceki seneki soru zorluk düzeyi ile benzerlik göstermiştir. Cumhuriyet Dönemi edebiyatı bu sınavda en fazla soru sorulan dönemdir. 2017’de de durum değişmemiştir. Soru sayısı önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. Ayırt edici sorular, genellikle cumhuriyet dönemi edebiyatından sorulur. Orhan Pamuk’a ait eser sorusu ayırt edici soru olarak nitelendirilebilir.

İlk defa uygulanan kısa cevaplı sorulardan her ikisi de nazım biçimi sorusuydu. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimde kısa cevaplı sorunun yanıtının birisi Divan edebiyatı nazım biçimi “ŞARKI“ diğeri Halk edebiyatı nazım biçimi “ DEVRİYE” olduğu bilgisi geldi.”

2017 LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı testinde 23 Dil ve Anlatım, 33 Türk Edebiyatı sorusu ( Şiir bilgisi:3, Edebi sanatlar: 2, Geçiş dönemi: 1, Divan edebiyatı: 5, Halk edebiyatı:3, Tanzimat edebiyatı: 3, Serveti Fünun edebiyatı: 1, Fecri Ati edebiyatı: 1,  Milli edebiyat: 3, Cumhuriyet edebiyatı: 9, Göstermeye Bağlı Edebi metinler:1, Edebi Akınlar: 1 ) sorulmuştur. Türk Edebiyatı testinde de müfredat dışı soru gelmemiştir. Dil ve Anlatım soruları müfredat dahilinde ve 2017 YGS düzeyindedir. Paragraf sorularının bazıları eleyici düzeyde zordur.

Türkçe sorularının edebiyat sorularına göre daha zor olduğu ancak genel olarak zorluk derecesi çok zor soru sorulmadığı belirlenmiştir. Batı edebiyatı sanatçılarına yönelik sorulara bu yıl da yer verilmediği gözlenmiştir. Açık uçlu sorular, nazım şekli ve türünden sorulmuştur. Son dönem sanatçılarına yönelik sorulara ve anlatım bozukluğu sorularına yer verilmemiştir.

COĞRAFYA SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

2017 LYS-3 Coğrafya sınav soruları müfredata uygun olarak dağılmıştır. Sınav zorluk derecesi açısından değerlendirelecek olursa genellikle orta düzeyde sorular yer alırken kolay sorulara da yer verilmiştir. Ayırt edici sorulara çok fazla yer verilmeyen sınav geçen senelerdeki sınav soruları ile paralellik göstermektedir.

2017 YGS’de sorulan izohips yöntemi konusundan “Sırt-Vadi” ayrımını gerektiren bir soruyla benzer olan açık uçlu sırt sorusu orta düzeyde idi. Coğrafya testi sorularının genel olarak coğrafya bilgilerini doğrudan kullanmayı gerektiren sorulardan ağırlıklı olmakla birlikte, bilgileri yorumlamayı, güncele uygulamayı gerektiren, yalın ifadeli, net ve iyi nitelikte sorulardan oluştuğu görüldü.