Okullarımız Yeşil Bayraklı – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi
Duyguları Eğitiyoruz
15/09/2016
Erasmus+ Projemiz: “Göç, Stereotip (kalıp yargı) ve Irkçılık”
16/09/2016

ÇEVRECİ OKUL: GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

Eko okullar programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Okulumuzdaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko Okullar Projesi, Özel Gökyüzü İlkokulu’nda 7 yıldır uygulanmaktadır.  Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından ulusal boyutta yürütülen Eko Okullar projesi kapsamında geçirdiğimiz teftişler neticesinde tam puan alarak, 3 kez “Yeşil Bayrağı” okulumuzda gururla kazandırdık.  2 yılda bir alınabilen “Yeşil Bayrak” okullar için bir prestij kaynağıdır. 7 yıl sürecinde, “Geri Dönüşüm”, “Enerji”, “Su” projeleri üzerinde çalışıldı. Geçen yıldan bu yana ise “Tüketim Alışkanlıkları” konusu üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 2016-2017 öğretim yılı sonunda Yeşil Bayrağı bir kez daha okulumuza kazandırabilmek için başvuruda bulunulacaktır.

Gökyüzü Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan, Maltepe-Adatepe-Pendik Anaokullarımızda da 3 yıldır Eko Okullar Projesi yürütülmektedir. 3 Anaokulumuzda 1 er kez “Yeşil Bayrak” ödülünü kazanmıştır. Yeşil Bayrak kazanılan proje konusu “Geri Dönüşüm ve Atıklar” idi. Geçen yıldan bu yana “Su” konusu üzerinde çalışmalar yapılmakta olup, 2016-2017 öğretim yılı sonunda bir kez daha Yeşil Bayrağı okullarımıza kazandırmak amacıyla ulusal ajansa başvuruda bulunulacaktır.

Eko Okullar Projesi kapsamında yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz.


EKO OKUL-EKO ÖĞRENCİLER

Eko-Okul Projesi Kapsamında Bu Yıl(2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi) Yeni Nesil Tüketim Alışkanlıklarımızı Öğreniyoruz.

Canlıların, yaşamını devam ettirebilmeleri için temiz bir doğaya ihtiyaç olduğu farkındalığı oluşturulan eko okul öğrenci bilgilendirme seminerimizde  her insanın sadece tüketen değil üreten ve yeryüzündeki yaşama katkıda bulunan bir varlık olmayı kendine ilke edinmesi gereği anlatıldı.

Geri dönüştürülebilecek katı atıkları, türlerine göre ayırıp; geri dönüşüm kumbaralarına atılmasının öneminin de vurgulandığı seminer  slayt ve çizgi film gösterimi ile zenginleştirilerek öğrencilerimizin zevkle izledikleri bir sunum oldu.


PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

 • Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
 • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 • Okul öğrencilerce sahiplenilir,
 • Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
 • Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
 • İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

Gökyüzü’nün çevreci öğrencileri iş başında…

Özel Gökyüzü İlkokulu olarak Eko Okullar projemizi sürdürüyoruz. Atık Pil ve Plastik kapak toplama kampanyamız 2017 Şubat ayı sonuna kadar devam ediyor. Öğrencilerimiz büyük bir keyif ve istekle her gün kampanyamıza katkıda bulunuyorlar.