Kurucumuzdan – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

huseyin-emin-ozturkEĞİTİMDE 20. YILA BAŞLARKEN


“Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.“ (Albert Einstein)

Saygıdeğer Veliler ve Sevgili Öğrenciler,

Sizler, ülkemizin geleceği ve teminatı olan, ışıl ışıl parıldayan yıldızlarısınız.

Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak olan sizlersiniz.

Bu amaçla; iyi bir eğitim almanız, çağdaş bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip olarak güvenilir ellerde yetişmeniz, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın gözü üzerimizde. Bu zor coğrafyada ve bu cennet ülkede sonsuza kadar varlığımızı sürdürebilmemiz için güçlü olmak zorundayız. Çağımız bilgi çağıdır.

Günümüzde “Bilgi = Güç”tür. Ancak sadece bilmek yetmez. Bilgiyi sosyal ve ekonomik hayatta kullanmamız gerekiyor. Kullanılmayan bilginin ve teknolojinin değeri yoktur.

Geçmişten günümüze, adını altın harflerle tarihe yazdıran isimlere baktığımızda hepsinin ortak özelliği çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmiş olmalarıdır.

Kendilerini akıl, beden ve ruh bütünlüğü içinde yetiştirmiş bu şahsiyetlerin her biri kendi alanında yüzyıllardır ayakta duran özgün miraslar bırakmıştır.

Bu bağlamda biz de çocuklarımıza salt akademik eğitim vermenin yanı sıra duygusal dünya ve zekâlarına dokunabileceğimiz “Duygu Eğitim Merkezi” ve “Yeteneksiz çocuk yoktur. Keşfedilmemiş çocuk vardır.” anlayışıyla da “Yetenek Araştırma Merkezi”ni kurduk. Ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk.

Özetle; öğrencilerimizin şu dört temel gelişimini tamamlamak için gayret göstermekteyiz.

Bunlar: Bedensel Gelişimleri, Zihinsel Gelişimleri, Ruhsal Gelişimleri ve Duygusal Gelişimleridir.

Gökyüzü Koleji’nde geleceğin lider şahsiyetleri olacak çocuklarımızı, özgüvenli, sevgi dolu, yetenekli, duyarlı, saygılı, başarılı, İyi İnsan olarak yetiştiriyoruz.

Her çocuk bir yıldızdır ve yıldızlar Gökyüzü’nde parlar.

Dr. Hüseyin Emin Öztürk

Kurucu-Genel Müdür