Eğitim Sistemi – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

gokyuzu-koleji-lise-egitimi

Okulumuz Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Öğretim Programı kapsamında 4 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler kapsamında hedef, öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri  Yüksek Öğretim Programlarına yerleştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla okulumuz öğretim programı içerisinde zenginleştirilmiş ve uzman öğretim kadrosuyla desteklenmiş YGS/LYS çalışmaları (Yaprak Test uygulaması-YGS/LYS Deneme Sınavı uygulamaları-Akademik Yeterlilik Nitelik Araştırma Sınavları-YGS-LYS Hızlandırma Programları-Etüd Çalışmaları-Yeterli Öğrenme Çalışmaları) yapılmaktadır. Aynı zamanda rehberlik birimimizle öğrencilerimiz mesleki hedefleri doğrultusunda desteklenmekte ve yönlendirilmektedir. Okulumuzda YGS/LYS çalışmaları 9.Sınıftan 12.Sınıfa kadar kademeli olarak devam etmekte ve öğrencilerimiz danışmanlık sistemi ile sıkı bir şekilde akademik ve psikolojik takip edilmektedir. Okulumuz akademik çalışmaların yanı sıra Değerler Eğitimi’ne de çok önem vermekte olup öğrencilerimizin vatanına ve toplumsal değerlerine sahip çıkan ve bu bağlamda iyi birer insan ve toplumsal sorumluluğu üstlenebilen birer örnek şahsiyet olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Okulumuz öğrencileri aynı zamanda bilimsel, sosyal  ve sportif projeler kapsamında yurt içi ve yurt dışı projelere katılmakta;  ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmektedir. Öğrencilerimizde yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri destek sağlamak amacı ile zümre başkanlıklarımızca yıl içerisinde öğretim programına uygun eğitim içerikli etkinlikler yapılmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimiz öğretim programı içeriğine uygun ve modern-teknolojik gelişmelere uygun  olarak düzenlenmiş Fizik-Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarında öğretmenlerinin denetiminde Bilimsel çalışmalar yaparak teorik öğrenmelerini uygulamalı olarak gerçekleştirmiş olurlar.

Okumaya ve okutmaya çok önem veren okulumuz her sabah okuma saati uygulaması ile öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı sağlaması hususunda gerekli tüm desteği sağmakta ve bu bağlamda modern ve zengin kütüphanesi ile öğrencilerimizi kitap okumaya yönlendirmektedir.

Okulumuzda sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerimizin istekleri ve yetenekleri doğrultusunda Kulüp Çalışmaları ve Toplum Hizmeti çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz okulumuzda bulunan kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve açık bahçe alanlarında aktif olarak sportif faaliyetler yaparak sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmektedir.

BRANŞ DERSLİK UYGULAMASI İLE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik geliştirme çabaları, eğitim programlarının hedeflerinden biridir. Eğitim ortamı; eğitimde bilgi iletme etkinliğinin oluştuğu, öğrencinin bilgi ile etkileşimde bulunduğu personel, araç, gereç, bina, tesis ve organizasyon gibi birbirleriyle ilişki içinde olan birçok öğeden oluşur. EARGED tarafından geliştirilen öğrenci merkezli uygulama modeline göre eğitimin merkezinde öğrenci olmalıdır. Öğrenci merkezli eğitimin (ÖME) amacı öğrenmeyi öğrenmiş, üretken, bilgiye ulaşabilen bireyler yetiştirmektir ve eğitim süreci birey katılımını sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu ortamlarda yapılan öğretimde öğrenciler, öğrenmiş oldukları bilgileri günlük yaşamla daha kolay bir şekilde ilişkilendirebilir.

Branş derslik sistemi (BDS), öğrencilerin ders içeriğine göre donatılmış ve düzenlenmiş sınıflarda öğrenim gördüğü bir sistemdir. Bu sistemde derslikler, ders öğretmenleriyle ilişkilendirilmekte ve öğretmenlerin kendi dersliklerini düzenleme fırsatı olabilmektedir.

Klasik sınıf sisteminde öğrenci bilgiye ulaşan değil, sürekli aynı ortamda bulunarak bilginin kendisine sunulmasını bekleyendir. Ama bu sistemde öğrenci bilgiye ulaşmak isteyen bunun için çaba gösteren yani aktif konumdadır. Branş derslik sisteminin Türkiye‘deki kullanımı çok az sayıdadır. Okulumuz bu nadir eğitim kurumlarından biri olma yolunda gayret göstermektedir. KABİNET Sistemi adıyla da bilinen bu sistemde, her öğretmene ait bir derslik mevcuttur.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DAHA AKTİF OLACAK

Bu sistemde öğrenciler, ders çizelgesine göre, öğretmenin dersliğine giderler. Her öğretmen kendi dersliğini etkili öğrenme ortamı oluşturacak biçimde dizayn etmekle sorumludur. Kendi dersiyle ilgili afişler, posterler, resimler, karikatürler, haritalar, öğrenci projeleri ile dersliğin duvarlarını süsler. Öğrencinin bilgiyle iletişimi çok yönlü olarak arttıkça, görsel olarak uyarıldıkça, informal öğrenme oranı da artar ve bilgi daha kalıcı olur. Fiziksel mekanlar ve eğitim ortamları insanlar tarafından şekillendirilir ve daha sonrada bu ortam insanları şekillendirir.

AVANTAJLARI

  • Branş derslik sisteminde öğrencilerde görsel öğrenme artmakta, öğrencide yeni bir motivasyon sağlamakta,
  • Her dersteki ortam değişikliği monotonluğu kırmakta,
  • Okulların yapı itibariyle fiziksel durumlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi sağlanmakta,
  • Branş derslik sistemi kurumun vizyonuna katkı sağlamakta,
  • Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemekte,
  • Okul malzemelerinin taşınmadan kaynaklanan yıpranmasını en aza indirgemekte,
  • Ayrıca her öğretmen kendi sınıfını sahipleneceği için sınıf yıpranmalarını da azaltmaktadır.

Yukarıda sayılan avantajlar ışığında, okulumuz da, branş derslik sistemi uygulamalarının artmasıyla, eğitim sistemine yeni bir motivasyon olacağı, eğitim niteliğinin artacağı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artacağı ve öğrencilerin derslere karşı daha olumlu tutum geliştireceği düşüncesiyle bu sisteme geçmiştir.