Rehberlik – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

ilkokul-rehberlikRehberlik; bireyin gelişimini sağlamaya yönelik sistemli ve profesyonel bir yardım sürecidir. Amacımız; kendini anlayabilen, problemlerini çözebilen, gerçekçi kararlar alabilen, kendini gerçekleştirebilen, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum içerisinde olabilen nitelikli bireyler yetiştirebilmektir. Gökyüzü Eğitim Kurumlarında rehberlik hizmetleri bu alanda yeterliliği olan uzman kişiler önderliğinde yürütülmektedir.

Rehberlik çalışmalarında, her öğrencinin yaş dönemine özgü, gelişim görevlerini başarıyla tamamlaması ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmasını sağlanmaktadır.

Eğitim-öğretim yılı içerisinde rehberlik çalışmaları; öğrenciyle bireysel görüşme, grup çalışmaları, veli görüşmeleri çerçevesinde yapılmaktadır. Rehberlik çerçeve programı dâhilinde uygulanan envanterler, grup çalışmaları ile öğrencimizi daha yakından takip etmek ve tanımak hedeflenmektedir. Bunun yanında ihtiyaç duyulan öğrencilere uygulanan bireysel test teknikleri de çalışmalara yol göstermektedir. Yapılan çalışmalar ve sonuçları gizlilik ilkesi doğrultusunda her öğrencinin dosyasında saklanmaktadır.

GÖKYÜZÜ’NDE DAVRANIŞLARI EĞİTİYORUZ

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu PDR Servisi Tarafından Hazırlanan Olumlu Davranış Geliştirme Programı İle İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıf Düzeyi Sınıflarımızda Olumlu Davranışları Pekiştirilmektedir.

Eğitim ve öğretim sistemi içerisinde birey birçok kazanımlarla dolmaktadır: Türkçe, matematik, geometri, aruz ölçüsü, trigonometri, hücre ve benzeri. Ancak ülkemizde ve dünya genelinde eğitimin bireyi topluma hazırlama işlevi ilkokul evresinde müfredatın temelini oluşturur. Bireyin topluma uyum sağlaması demek; kültürü anlaması, sosyal ilişkileri kavraması, empatik düşünebilmesi, kuralların işlevliğini sorgulayarak içselleştirmesi ve uygun müdahaleler geliştirmesi anlamına gelmektedir. Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu öğrencilerimizin değerlerimizi anlamasını, topluma adaptasyonun oluşturduğu kaygıyı dengelemesini ve insani ilişkileri düzenleme becerisi kazandırmak istiyoruz. Olumlu davranış geliştirme programında şu beş başlıkta öğrencilerimize değerlendiriyoruz:

  1. Öğretmeninin, arkadaşlarının ve kendisinin haklarını bilip bilmemesi ve koruyup korumaması
  2. Öğretmeni sessiz ve ders malzemeleri hazır bekleyip beklememe
  3. Sınıfta söz hakkı isteyerek konuşma ya da gürültü yapılması
  4. Ders zili çaldıktan sonra sınıfa geç gelinip gelinmemesi
  5. Sınıfın temiz ve düzenli olup olmaması.

Öğretmenlerimiz tarafından sınıfın çoğunluğu uyduğu taktirde olumlu kabul edilen davranış haftalık 9 ders saati 225 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Nisan ayı boyunca en çok puan alan sınıf ile bahçede dondurma partisi yapılacaktır.

03-07 Nisan 2017 haftasının en yüksek puan alan sınıfları:

  • 3/A
  • 3/B
  • 1/A
  • 1/B

Bütün sınıflarımızı kutluyoruz.

Uygulama nisan ayı boyunca devam edeceği için bütün sınıflarımızın şansı devam etmektedir.


GRUPLA DANIŞMA ATILGANLIK EĞİTİMİ

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu PDR Servisi tarafından ikinci sınıf düzeyinde gerekli görülen öğrencilerimize Psikolojik Danışmanımız Ahmet GÖKKAYA tarafından altı haftalık atılganlık eğitimi grupla danışması başlatılmıştır.

Grupla danışma uzman liderliğinde bireylerin güvenli ve rahat hissettiği bir ortamda duygularını, düşüncelerini, beklentilerini ve yaşantılarını paylaştıkları, deneyimlerini birbirlerine aktardıkları; diğer üyelerin deneyimlerinden yararlanmalarına olanak veren, kendilerine dair farkındalık kazanmalarına yardımcı olan, çeşitli sorunların üstesinden gelmeyi ve kişisel gelişimi sağlamayı amaçlayan bir psikolojik danışma hizmetidir.

Bazen duygu, düşünce ve beklentilerimizi karşı tarafa sağlıklı aktaramayabiliriz, bazen memnun kalmadığımız bir hizmete uygun dönütler veremeyebiliriz, bazen çekindiğimiz için isteklerimizi dile getiremeyebiliriz bazense isteklerimizi saldırganca karşı tarafa aktarıyor olabiliriz. Çekingenlik isteklerimiz ve beklentilerimizin karşılanmasını zorlaştırırken saldırganlık insani ilişkilerimizin yıpranmasına neden olabilir. Bu sebeple Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini açık, sade, anlaşılır bir dille ve net olarak ifade edilebilmesini kazandırmak istiyoruz. Bu sebeple altı haftalık sistemli bir program ile kapalı grup özelliğini benimseyerek atılganlık eğitimi programına başlanmıştır.