Projeler – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

EKO OKULLAR NEDİR?

38 ülkede 18.000 okulda yürütülmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla Eko-Okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar. Proje, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar.
Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.
Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verir.
Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.
Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar Projesi uzun erimli bir projedir.

PROJENİN FAYDALARI NELERDİR?

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, hayatı boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

  • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
  • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
  • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
  • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu’nda 6 yıldır bu program yürütülmektedir. Bu yıl 7. yılımıza başlamış bulunmaktayız. Çalışmalar okulumuzdaki bütün öğretmenler, Eko-Tim öğrencilerimiz ve gönüllü velilerimiz ile yapılmaktadır.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu olarak bugüne kadar;

  • Katı-Atık ve Geri Dönüşüm,
  • Enerji
  • Su

konuları hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda işlenmiştir. Eylemler yapılmış, geziler düzenlenmiş, seminerler alınmıştır.

EKO OKUL-EKO ÖĞRENCİLER

Eko-Okul Projesi Kapsamında Bu Yıl(2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi) Yeni Nesil Tüketim Alışkanlıklarımızı Öğreniyoruz.

Canlıların, yaşamını devam ettirebilmeleri için temiz bir doğaya ihtiyaç olduğu farkındalığı oluşturulan eko okul öğrenci bilgilendirme seminerimizde  her insanın sadece tüketen değil üreten ve yeryüzündeki yaşama katkıda bulunan bir varlık olmayı kendine ilke edinmesi gereği anlatıldı.

Geri dönüştürülebilecek katı atıkları, türlerine göre ayırıp; geri dönüşüm kumbaralarına atılmasının öneminin de vurgulandığı seminer  slayt ve çizgi film gösterimi ile zenginleştirilerek öğrencilerimizin zevkle izledikleri bir sunum oldu.