Değerler Eğitimi – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

GÖKYÜZÜ’ NDE DEĞERLERİMİZİ ÖĞRENİYOR, DEĞERLERİMİZLE PARLIYORUZ.

Değerlerimizin bizi oluşturan en büyük yapıtaşımız olduğu şuuruyla yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Çocuklarımız değerlerimizi öğrenerek ve uygulayarak Gökyüzü’nde bir yıldız gibi parlıyorlar.

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimiz bizim en değerli hazinemizdir. Hedefimiz öğrencilerimizin bir yandan yüksek düzeyde kazanımlar olan erdemleri ve değerlerimizi tanımalarına, sahiplenmelerine, toplumsal dayanışmaya ve bütünleşmeye katkıda bulunmalarına, barışın korunması için çaba harcamalarına yardımcı olurken diğer yandan da bu kazanımları gelecek nesillere aktararak, ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Kısaca hedefimiz manevi ve ahlaki değerlerle donanımlı bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktır.

Dini, ahlaki, örfi değerlerimiz ayrılmaz bir bütündür. Ahlaki ve dini değerler insanın değer sisteminde apayrı, bağımsız bir bölüm oluşturmazlar; çünkü bütün değerler sıkı bir ilişki içerisindedir. Diğer yandan eğitimde ahlaki ve zihinsel gelişme paralellik arzeder. Bu nedenledir ki bizler gökyüzü eğitim kurumları değerler eğitimi birimi olarak bu konuya hassasiyet göstererek çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

GÖKYÜZÜ İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ BİRİMİ OLARAK 2. DÖNEM SÜRESİNCE DEĞERLERİMİZ :
SAYGI, HOŞGÖRÜ, SABIR, VEFA, DÜRÜSTLÜK, PAYLAŞMAK

SAYGI:

Saygı ilişki içinde olan bireylerin birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında oldukları, yapıcı bir davranış tarzını benimsedikleri olumlu bir duygudur. Saygı insanlar arasındaki birlik ve beraberliği artırır. Saygı insanların birbirlerine ve diğer varlıklara verdiği değerdir. Nazik davranmak, güzel söz söylemek, haklarını gözetmek bu değerin bazı yansımalarıdır. Sevgili peygamberimiz (sav) “ Büyüğünüzün hakkını tanımayan ve küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir.” diyerek saygının önemini vurgulamıştır.

PAYLAŞMAK

Paylaşmak, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir edep, örf ve adet kurallarından gelen dinimizin de bize zekat ile emrettiği güzel ve insani bir olgudur. Paylaşımcı olmak insanlar arasındaki beraberliği, dostluğu ve sevgiyi kuvvetlendirir. Üzüntüleri azaltır, mutlulukları çoğaltır. Kuran-ı Kerimde de insanların, sahip oldukları şeyleri muhtaçlarla paylaşmalarını ve onlara yardım edilmesini öğütlemiş ve böyle davrananları erdem sahipleri olarak nitelemiş, övmüştür.

DÜRÜSTLÜK

Daima hakkın haklının yanında, haksızlık ve haksızın karşısında yer almaktır. Doğruluk ve dürüstlük birey ve toplum olarak ihtiyaç duyulan ve toplumsal yaşamın sürdürebilmesi için gereken güvenin oluşmasında en büyük etkenlerden olan çok önemli bir erdemdir ve hem dinimizde hem de kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Kuran-ı Kerim’de bütün insanlara “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” denilerek dürüst ve doğru olmaları istenmiştir.

HOŞGÖRÜ

Hoşgörü; güzel, müsbet yönleri öne çıkarmak, önyargısız yaklaşmak, anlayışlı olmak, empati kurabilmektir. Hoşgörünün temelinde sevgi vardır. Sevginin davranışlara yansıması hoşgörüdür. Hoşgörü bir olgunluğun,sabrın, nezaketin neticesidir. Birlikte huzur içinde yaşamanın temel şartı da hoşgörüden geçer. Topluımsal barışta böyle mümkündür. Hz. Muhammed (sav) kendisine düşmalık besleyerek kötülük yapan insanlara bile hoşgörüsüyle bütün insanlığa örnek olmuştur.

SABIR

Sabır yaşamımızda meydana gelen olaylara, sıkıntılara katlanmaya, insanın kendini kötülüklerden uzaklaştırmasına denir. Kültürümüzde ve dinimizde sabrın önemli bir yeri vardır. Güzellikleri elde etmek, başarılı olmak için sabır çok önemlidir. Sabrın sonunda selamat ve saadet vardır. Kuran-ı Kerimde “şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” ayeti ile de sabrın önemi vurgulanmıştır.

VEFA

Sözlük anlamı olarak; sözünde durma, sevgide süreklilik ve sadakat gösterme anlamlarına gelen vefa ahlaki bir terim olarak; iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlasıyla karşılık vermeye denir. Ahde vefa İslam ahlakının en önemli umdelerindendir.En büyük vefakarlık, sahip olduklarımızın, çevremizdekilerin, ailemizin ve yüce yaratıcımızın kıymetini bilmektir.

Gökyüzü Eğitim Kurumları Değerler Eğitimi Birimi olarak değerlerimizi öğrencilerimize kavratmak için çalışmalarımızı özveri ile sürdürmekteyiz. Saygı, hoşgörü, sabır, vefa, dürüstlük, paylaşmak ve aynı zamanda manevi değerlerimiz, Kuran-ı Kerim öğrenimi öğrencilerin ruhsal, zihinsel, ahlaki, bilişsel gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak yaş ve rolleri kapsamında öğretilirken değerlerimiz etkinlikler, hadisler ve projelerle de desteklenmektedir.