Anasınıfı Eğitim Sistemi – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

Anasınıfı Eğitim Sistemi

Gökyüzü İlkokulu Anasınıflarında çocuğun akademik, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimini hedefleyen özgün bir program uygulanır. İlköğretim okuluna hazırlık olacak “Bütüncül Eğitim Yaklaşımı” benimsenir. “Gelişimsel Psikolojik Danışmanlık” anlayışının uygulanmasıyla çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesi süreci, yetenek geliştirme süreci ile okul öncesi eğitimi boyunca sürdürülür. Çocuklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen “Gökyüzü Eğitim Modeli” ile öğrencilerimizin okul öncesi ve branş etkinliklerinde kendilerini gerçekleştirmeleri sağlanır.


ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKOKULU ANASINIFLARINDA UYGULANAN  EĞİTİM  MODELİ

MONTESSORİ ÇALIŞMAMIZ

Okullarımızda aktif bir şekilde uygulanmaya başlanan Montessori alternatif eğitim modeli ile öğrencilerimize günlük yaşam becerilerini kazandırmaya çalışmaktayız. Okul ortamında yaptığımız etkinlikler zamanla günlük hayatlarında da aktif ve eğlenerek uygulamaya başladıkları birer davranışa dönüşmeye başlar.

Monressori sadece  eğitim sistemi değil, ev, okul ve çocuk işbirliğinde bir yaşam biçimi, felsefesidir. Öğrenmeyi öğretmek, bağımsız olmayı öğretmek, dünyaya ve diğer insanlara saygı duymayı öğretmek, kendine seçenekler yaratabilmeyi öğretmek bu felsefenin bir amacıdır. Sınıflarımız çocukların ilgilerini dağıtacak her türlü karmaşadan uzaklaşarak hazırlanılmıştır. Okulumuz çocuğun kendi başına hareket ederek ihtiyaçlarını karşılaması için özenle yapılandırılmiştır. Yine Montessori’nin eğitiminde temel olan çocuğa sorumluluk veren, birey olduklarını kabul eden, sadeleşmenin hayatı kolaylaştırdığının farkına varan bireyler yetiştirmektir.

Okulumuzda yapılan bazı Montesorri uygulamaları kısaca şöyledir:

  • Büyüteçle dünyayı inceleriz.
  • Kendimiz giyinip soyunabiliriz.
  • Yemek adabına uygun çatal kaşık kullanarak yemek yiyebiliriz.
  • Kıyafetlerimizi asar, dolabımızdaki çamaşırımızı katlayarak düzenli tutabiliriz.
  • Tuvaletimi kendim yapabilir sifonu çekip el yıkayabilirim.
  • Mutfakta ufakta olsa atıştırmalıklar hazırlayıp karnımı doyurabilirim.

UNUTMAYALIM: ‘’Yapılan her gereksiz yardım çocuğun gelişimini baltalar.’’

                                                                                                           Maria Monressori

REGGİO EMMİLA ÇALIŞMAMIZ

Çocukları basit ihtiyaçları olan varlıklar olarak görmekten vazgeçip iletişim kurma ihtiyacında olan meraklı, potansiyeli yüksek, büyümek isteyen ve bir çok hakka sahip eşsiz canlılar olarak görmek gerekmektedir. Merak, sorgulama, soru sorma, heyecanla keşfetme, hayal gücü, yaratıcılık, araştırma, dinleme, üretkenlik, öğrenmeyi öğrenme, toplum, sosyal hayat, ilişkiler, iletişim Reggio Emmila yaklaşımının temel etmenleridir.

Okullarımızda uygulanmakta olan Reggio Emmila yaklaşımında çocuk bir kişiliktir. Eğitim sürecinde çocukların yapamayacaklarına değil, yapabileceklerine yönelim desteklenmektedir. Eğitim modelinde çevre 3. Öğretmendir. Hayal güçlerini destekleyen bu eğitim yaklaşımında kullandığımız bir çok materyaller vardır. Çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak, onların kendi oyuncaklarını üretebilmesini sağlamak amacıyla daha az müdahale edilmiş, yapılandırılmamış özelliklede doğal materyaller tercih etmekteyiz.

Bu materyallerden bazıları: Dallar, yapraklar, taşlar, kum, toprak, kozalak, tohum, ağaç ve deniz kabuğu, süngerler, yosun parçaları, kuş tüyleri, meyve, sebze, her türlü kağıt ve boya çeşidi, kumaşlar diyebiliriz.Çevre gezilerinde topladığımız dallardan baykuş ağacı, kozalaklardan süs eşyaları, yumurta kabuklarından çim adamlar, süngerden baskılar…….

MULTİBEM

Bem Boğaziçi Arge ekibinin çalışmaları neticesinde okul öncesi eğitimi desteklemek üzere (Boğaziçi Eğitim Modeli) okul öncesi eğitim programının temeli atılmıştır. Alternatif eğitim modelleri üzerine uluslar arası alanda uygulamalı çalışmalarda bulunan Arge ekibi tarafından, Reggio Emmila, Montesorri, Waldorf ve pek çok farklı eğitim yaklaşımını da dikkate alarak okul öncesi eğitime farklı bir bakış açısı getirmek üzere Multibem kurumlarımızda uygulanmakta olan Boğaziçi Eğitim Modelinden güçlenerek geliştirilmiştir.

2016-2017 Eğitim sezonunda uygulamaya başlayacağımız Multibem eğitim sistemi, kitapları, materyalleri, görselleri, dijital ortamdaki sunumlarıyla çocuklarımızın eğitim sürecine ışık tutacaktır.