Gökyüzü, Öğretmenlerini Destekliyor – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi
2-C ve 2-D Öğrencilerimizin Survivor Parkuru
26/12/2016
3/B Sınıfı Engel Tanımıyor
27/12/2016

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul PDR Servisi tarafından öğretmenlere yönelik tükenmişliği önleme ve motivasyon çalışmaları yapıldı.

Günümüzdeki artan üretim ve talep doğrultusunda iş doyumu ve motivasyon alanlarında azalma söz konusudur. Başarma güdüsü insanlık tarihi boyunca önemli dönüm noktalarına sebebiyet vermiştir. Yaşadığımız yüzyılda iş yerindeki doyum ve iş ile ilgili motivasyon iş kalitesini belirlemektedir. Öğretmenlerimizin sürdürülebilir iyi ruh sağlığını korumalarına destek olmak amacıyla PDR Servisi tarafından motivasyon semineri verilmiştir. Konuyla ilgili gerekli literatür, çalışmalar, örnekler ve öneriler öğretmenlerimize sunulmuştur.