Gökyüzü Koleji Eğitimcilerinden YKS (TYT ve AYT) Değerlendirmeleri – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

Gökyüzü Koleji Eğitimcilerinden YKS (TYT ve AYT) Değerlendirmeleri

Gökyüzü Koleji LGS Başarınızı Ödüllendiriyor
02/07/2018
Gökyüzü’nde Tercih Dönemi
09/08/2018

TÜRKÇE ve EDEBİYAT SORULARI

2018 TYT Türkçe her zaman olduğu gibi hızlı okuyabilen, doğru anlayabilen ve doğru çıkarımlarda bulunabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Zaman fazlaydı. Öğrencilerin çoğu erken bitirdi. TM, Öğrencileri, kursa gitmeden okul bilgileriyle çok rahat bu sınav sorularını yapabilir. Paragraf sorularında   mantıksal akıl yürütmeye dayalı cevaplar öne çıkmıştı. Daha önceki soru tiplerinde daha çok metne bağlı kalınırken bu sınavda verilen bilgiden çıkarım yapmayı gerektiren sorular ağırlıktaydı. Lakin 4 soru ALES tipi soru tarzında oluşturulmuştu. Bu da yeni sınavlarda bu tarz sorulara bir yönelim olacağının ipuçlarını vermekte. Paragraf metinleri güncel bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmış, cevapları da netti. Ayrıca bir paragraf öncülünden üç dört soru soruldu bu da ÖSYM’nin okuduğunu anlama ve zihinde tutma gücüne ağırlık vermeye başladığını gösterdi.

AYT Edebiyat soruları ise; yeni sistemin en kolay kısmı. 24 soru çok az ve kapsamı daraltıyor. Sorular çok kolaydı. Normal çalışan bir öğrencinin  rahatlıkla yapabileceği sorulardı. Bunun yanında soruların niteliği tartışılır.

5-Dil ve Anlatım/Paragraf Yorumu

19 tane Türk Edebiyatı. ( Divân, Halk, Cumhuriyet dönemi, edebi bilgiler ağırlıklı. Daha önce benzeri çok olan soruların yanında yeni sorular da vardı. Özellikle divan edebiyatında çok orijinal sorular vardı.

MATEMATİK

TYT matematik soruları alışılmış klasik matematik sorularından farklı, daha çok hikayeleştirilmiş, bir olay kurgusuna sokulmuş sorular şeklinde, bilgiyi direk sorgulamayan, daha çok bilgiyi soru içinde verip bu bilgiyi soru kurgusu içinde yordama ve kullanma becerisini ölçen, yeni nesil soru yapılarından oluştuğu görülmüştür. Bu kurgu ve hikayenin uzunluğu nedeni ile çocuklara uzun gelmiş ve zor algısına yol açmıştır. Sorular müfredata uygun olduğu görülmüştür. Geometri sorularının yetersizliği görülmüştür. Bu Özellikle matematik ders işleyişi açısından yeni bir bakış açısı getirecektir. Kanguru matematik soruları, pisa matematik soruları ve ALES matematik soruları benzerliği dikkat çekmiştir. Okul olarak öğrencilere TYT matematik kaynağı olarak tavsiye ettiğimiz 3-4-5 yayınlarının matematik kitabı bu özgünlüğü nedeni ile öğrencilerimize fayda sağlamıştır.

AYT matematik soruları alan sınavına uygun şekilde bileni ayırmaya yönelik zorlukta olduğu görülmüştür. Geometri sorularının yetersizliği gözlenmiştir. Sınav gözlemi olarak matematik sorularının öğrencilerin genelini zorladığı yapılan yorumlardan anlaşılmaktadır. Sorular müfredata uygun, TYT sınavında olduğu gibi yeni tarz soruları içinde barındıran bir sınav olmuştur.

Sonuç olarak bu durum kaynakların hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Eski soruları kullanan eski kalıp kaynaklar, eski kalıplarda kalmış öğretmen ders işleyişleri bu sınavlardaki beklentiler karşısında yıkılmıştır. Bu matematik açısından büyük bir güncellemeyi getirecektir.

FİZİK

TYT Fizik soruları müfredatla uyumlu olup sorular yorum ağırlıklı olmuş. Öğrenciler bu tarz sorularda çok zorlanmayacaktır. Lakin bu tarz sorularda eğer dikkat edilmezse hata yapma oranı da yüksektir.  Sınavdaki sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soru sayısı önceki yıllara göre az olduğundan 9 ve 10. sınıftaki bazı kazanımlara yeteri kadar yer verilmemiştir. Bu yüzden kapsam geçerliliği biraz düşük olmuştur. Genel olarak sorular kolay diyebileceğimiz nitelikteydi.

AYT konularında ise konu eksiği olmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzda sorular geldi. Farklı diyebileceğimiz soru tarzı neredeyse yoktu. Önceki yıllarda çıkmış olan soruları çözen öğrencilerin bu soruları çözerken çok rahat edecekleri bir sınavdı.

KİMYA

TYT Fizik soruları müfredatla uyumlu olup sorular yorum ağırlıklı olmuş. Öğrenciler bu tarz sorularda çok zorlanmayacaktır. Lakin bu tarz sorularda eğer dikkat edilmezse hata yapma oranı da yüksektir.  Sınavdaki sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soru sayısı önceki yıllara göre az olduğundan 9 ve 10. sınıftaki bazı kazanımlara yeteri kadar yer verilmemiştir. Bu yüzden kapsam geçerliliği biraz düşük olmuştur. Genel olarak sorular kolay diyebileceğimiz nitelikteydi.

AYT konularında ise konu eksiği olmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzda sorular geldi. Farklı diyebileceğimiz soru tarzı neredeyse yoktu. Önceki yıllarda çıkmış olan soruları çözen öğrencilerin bu soruları çözerken çok rahat edecekleri bir sınavdı.

BİYOLOJİ

2018 TYT Fen Bilimleri testinde yer alan Biyoloji sorularının müfredat kazanımları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Sorular 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. Soruların zorluk derecesi beklendiği üzere orta seviyede olmuştur Örnek sorular geçen yılların YGS tarzında olup sorulan 6 sorunun 4 tanesi bilgi, 2 tanesi yorum sorusudur. Bilgi soruları kolay ve en temel biyoloji bilgilerini içermektedir. Grafik yorumlamayı gerektiren bir soru niteliği açısından seçicidir. Biyolojiye düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardır.

AYT :Sorular müfredata uygun. Sınav, tüm lise müfredatını kapsamakla beraber, soruların büyük bir çoğunluğu 11 ve 12. sınıf konularından geldi. Bazı sorulardaki çeldiricilerin güçlü olması, öğrencileri zorladı. Sınavın ortaöğretim müfredatının tamamını en ince ayrıntılarına kadar sorgulamaya yönelik hazırlanması, konulara çok iyi hakim olan öğrencilerin başarılı olacağı sonucunu doğuruyor. Ayırt ediciliği yüksek bir sınavdı. Soruların büyük bir bölümünün, öğrencilerin bilgiye ulaşma becerisini ölçmeye yönelik olduğunu görüyoruz. Fen Bilimleri sınavının düzeyi oldukça yüksekti, ortalama bu yıl yine düşük olur.

TARİH

Bu yıl ilk defa uygulanan YKS’deki tarih soruları Milli Eğitim müfredatıyla uyumlu olmakla beraber soru sayısı az olduğu için sınavın kapsam geçerliliği düşüktür. TYT’deki tarih soruları daha çok öğrencinin muhakeme gücünü ölçmeye ve haritayı yorumlamaya yöneliktir.
AYT’de ise hem Edebiyat-Sosyal Bilimler testindeki hem de Sosyal Bilimler testindeki Tarih soruları direkt bilgiyi ölçmeye yönelik olup yorum soruları neredeyse yoktu. Sorular önceki yıllara göre daha zor olup bilgi ağırlıklı sorular sorulmuş.Testteki sorular müfredata uygun açık ve anlaşılır bir dille sorulmuştur. Tarih soruları daha çok konuyu bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt etmeye yöneliktir.

COĞRAFYA

30 HAZİRAN 2018 TYT COĞRAFYA SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ:

TYT coğrafya soruları, ÖSYM’nin sitesinde yayınlanan örnek coğrafya soruları ile eş değerdedir. Sınavda coğrafyanın alt dalları, nüfus, Türkiye’nin iklimi ile ilgili il ölçeğinde grafik, bölge sınıflandırması ve iklimle ilişkilendirilen doğal afetler ile ilgili 5 soru sorulmuştur. Sorular sınav kapsamına uygun olup öğrencilerin 9 ve 10. Sınıf bilgilerini muhakeme güçlerini kullanacak şekilde yorum yapmalarını gerektiren sorulardır. Soruların zorluk derecesi ise kolay ve orta düzeydedir.

1 TEMMUZ 2018 AYT SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ:

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Testi 1’de eşit ağırlık öğrencilerimizin cevaplandırması gereken 6 soru mevcuttur.Bu sorular ile ilgili örnekler ÖSYM tarafından yayınlanmamıştı. Ancak daha önceki sınav sisteminin içeriği ile paralellik göstermektedir. Sınavda coğrafya sorusunun az olması bir dezavantajdır. Sınavda ekstrem olaylar, göç-sanayileşme ilişkisi, Türkiye coğrafyasından yer şekli-tarım ilişkisi, kültür-turizm ilişkisi, ticaret-ithalat-ihracat grafik yorumu, hava kirliliği ile ilgili toplam 6 soru sorulmuştur. Soruların zorluk derecesine göre dağılımı eşit düzeydedir. Soru sayısı azaldığı için kapsadığı konular daralmıştır. Ayrıca öğrencilerin yine bilgi dahilinde muhakeme yapabilmeleri sınanmıştır. ÖSYM Soru sayısını artırılmalı ya da konu içeriği azaltılmalıdır.

Sosyal Bilimler 2 testi’nde 11 coğrafya sorusu mevcut olup bu sorular ağırlıklı olarak Sözel bölüm öğrencilerimizin cevaplandırması gereken bölümdü. Yine ÖSYM bu alanda örnek soru yayınlamamıştı. Ancak eski sınav sistemine göre daha yüzeysel şekilde detaya inilmeden sorular hazırlanmıştır diyebilirim. Türkiye’de enerji kaynaklarının dağılışı, Nüfus yoğunluğunun biyoçeşitliliğe etkileri-harita, Şehirlerin fonksiyonel özellikleri, Günümüz dünyasından geleceğin dünyasına, Türkiye’de yer şekli-turizm ilişkisi, bölgesel kalkınma projelerimizden GAP’ın kapsamı, Küresel ve Bölgesel Örgütlerle ilgili paragraftan yorum yapma, az gelişmiş ülkelerin tarımsal faaliyetleri, çevre örgütlerinin amacı şeklinde sorular çıkmıştır. Dediğim gibi sorular çok fazla bilgi içermemekte olup yaklaşık 2 soru zor, diğerleri ise orta ve kolay düzeydedir şeklinde bir ön değerlendirme yapabiliriz. ÖSYM Soru sayısını artırılmalı ya da konu içeriği azaltılmalıdır.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ

TYT, YGS formatında soru örneklerinden oluşuyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden geçen seneki YGS’de de 5 soru vardı. TYT’de de 5 soru var. Yani soru sayıları aynı. YGS’deki sorular, bilgi+yorum soruları şeklindeydi. Bu seneki TYT’de de aynı.

TYT soru örneklerindeki dağılma gelince; Hac ve Umre konusuyla ilgili. Tamamen bilgiye dayalı bir soru. Kader-irade ve sorumluluk konusuyla ilgili yorum sorusu. Ahlak konusuyla ilgili yorum sorusu. Peygamberlere iman konusuyla ilgili tamamen bilgi sorusu. Kur’an-ı Kerim ve Yorumu konusuyla ilgili. Bilgi-yorum sorusu şeklinde gerçekleşti.