Ölçme Değerlendirme – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

OKULUMUZDA YAPILAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

  • Hazır Bulunuşluk Sınavları
  • YGS ve LYS Denemeleri
  • AYNA (Akademik Yetkinlikleri Netlik Ayarlaması) Sınavları
  • Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavları
  • Performans ve Proje Ödevleri

Hazır Bulunuşluk Sınavları:  Bu sınav öğrencilerimizin seviyesini belirleme amacı ile yapılmaktadır. Bir önceki yıl işlenen konulardan soru sorulur ve böylece öğrencilerimizin eksiklikleri sene başında tekrar belirlenir. Yeni eğitim dönemine bu eksiklikler kapatıldıktan sonra başlanır.

YGS ve LYS Denemeleri: 9.10.11.Sınıflara yıl boyunca 6 adet deneme sınavı uygulanacaktır.11.Sınıflarımıza yıl boyunca 12 adet YGS deneme sınavı uygulanacaktır.12.Sınıflara YGS sınavına kadar 30 adet YGS Deneme sınavı uygulanacak olup bu denemelerden biri Türkiye Geneli YGS Deneme sınavı olacaktır. Öğrencilerimizin kendi başarılarını daha çok rakip içinde görmeleri için ve daha iyi değerlendirme yapabilmek için EKSEN Yayınları ile kurumumuz deneme sınavları için bir anlaşma yapmıştır. Öğrencilerimize bu deneme sınavları bir takvim dâhilinde uygulanacaktır. 12.Sınıflarımıza LYS deneme sınavları YGS Sınavından sonra 10 adet olarak uygulanacaktır.

AYNA Sınavları:  15 günde bir genel bir izleme sınavı uygulanır. Bu çalışmada amaç daha sık aralıklarda değerlendirme yaparak eksik ve yanlış öğrenmelerin daha çabuk tespit edilebilmesidir. Her sınıf yıl boyunca 6 adet sayısal derslerden,6 adet sözel ve Dil derslerinden olmak üzere toplam 12 AYNA sınavına girecektir.

Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavları: Öğrencilerin yabancı dil bilgisini ölçme amacıyla sene başında sınavlar yapılır. Öğrencilerin seviyelerine göre okuyacakları kitaplar faklıdır. Kur sınıflarına ayrılırlar. Sene içinde de belirli aralıklarla bu sınavlar yapılıp, kurlar arası geçişe imkan tanınır.