Projeler – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

MATHAZONE

Bu programı dünyadaki örnekleriyle birlikte Türkiye’de ilk uygulayan okullardan biriyiz.

Mathazone dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de çocuklara uygulanan ve çok başarılı sonuçlar alınan bir sistem.
Mathazone, matematik ile ilgili alt yapıyı çocuklara öğretmek hem de onların gelecekte hayatlarını kolaylaştırmak için kurulmuş bir sistem. Hayatın her alanına etki eden bir Mathazone ormanı kuruyoruz.
Sanatla, müzikle, oyunlarla bütün bir günün içerisine matematiği yayıyoruz. Mesela çocuklar çember öğreniyorlarsa, çember ile ilgili sanatsal aktivitelere katılıyorlar. 1 sayısını öğreniyorlarsa, 1 ile ilgili örüntüleri müzik ile ilgili bölümde öğreniyorlar.

Çocukluk döneminde tek istek hayatı keşfetmek olduğundan, bizim kurduğumuz dünyada da sürekli keşfediyorlar, deneyimliyorlar. Mathazone Ormanı’nın karakterleriyle hem serüven yaşıyorlar hem de öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar.


Biz Eko Okuluz: Eko okullar programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Okulumuzdaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Okulumuzda uygulanan EKO okul programımız sonucunda yeşil bayrağı kurumumuzda dalgalandırdık.

Yetim Kardeşliği:

Okulca birlik olduk bir yetime kardeş olduk. İyilikte yarışan sınıflar sloganı ile İnsani Yardım Vakfı İHH’nin düzenlemiş olduğu ‘’Yetim Kardeşliği’’ projesinde gönüllü olduk.

Yine sosyal sorumluluk projesi olarak yapılan kıyafet, kitap, oyuncak kampanyasına katıldık.