Projeler – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

Biz Eko Okuluz: Eko okullar programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Okulumuzdaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Okulumuzda uygulanan EKO okul programımız sonucunda yeşil bayrağı kurumumuzda dalgalandırdık.

Yetim Kardeşliği:

Okulca birlik olduk bir yetime kardeş olduk. İyilikte yarışan sınıflar sloganı ile İnsani Yardım Vakfı İHH’nin düzenlemiş olduğu ‘’Yetim Kardeşliği’’ projesinde gönüllü olduk.

Yine sosyal sorumluluk projesi olarak yapılan kıyafet, kitap, oyuncak kampanyasına katıldık.