Eğitim Sistemi – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi

Gökyüzü Adatepe Anaokulunda çocuğun akademik, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimini hedefleyen özgün bir program uygulanır. İlkokula hazırlık olacak ‘Bütüncül Eğitim Yaklaşımı’ benimsenir. ’Gelişimsel Psikolojik Danışmanlık’ anlayışının uygulanmasıyla çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesi süreci, yetenek geliştirme süreci ile okul öncesi eğitim i boyunca sürdürülür. Çocuklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen ’Gökyüzü Eğitim Modeli’ ile öğrencilerimizin okul öncesi ve branş etkinliklerinde kendilerini gerçekleştirmeleri sağlanır.

gokyuzu-koleji-anaokuluAdatepe Anaokulunda Uygulanan Eğitim Modelleri

1-Montessori Çalışmamız

gokyuzu-koleji-montessoriOkullarımızda aktif bir şekilde uygulanmaya başlanan Montessori alternatif eğitim modeli ile öğrencilerimize günlük yaşam becerilerini kazandırmaya çalışmaktayız. Okul ortamında yaptığımız etkinlikler zamanla günlük hayatlarında da aktif ve eğlenerek uygulamaya başladıkları birer davranışa dönüşmeye başlar.

Montessori sadece  eğitim sistemi değil, ev , okul ve çocuk iş birliğinde bir yaşam biçimi,  felsefesidir. Öğrenmeyi öğretmek, bağımsız olmayı öğretmek, dünyaya ve diğer insanlara saygı duymayı öğretmek, kendine seçenekler yaratabilmeyi öğretmek bu felsefenin bir amacıdır. Sınıflarımız çocukların ilgilerini dağıtacak her türlü karmaşadan uzaklaşarak hazırlanılmıştır. Okulumuz çocuğun kendi başına hareket ederek ihtiyaçlarını karşılaması için özenle yapılandırılmıştır. Yine Montessori’nin eğitiminde temel olan çocuğa sorumluluk veren, birey olduklarını kabul eden, sadeleşmenin hayatı kolaylaştırdığının farkına varan bireyler yetiştirmektir.

Okulumuzda yapılan bazı Montessori uygulamaları kısaca şöyledir:

  • Büyüteçle dünyayı inceleriz.
  • Kendimiz giyinip soyunabiliriz.
  • Yemek adabına uygun çatal kaşık kullanarak yemek yiyebiliriz.
  • Kıyafetlerimizi asar dolabımızdaki çamaşırımızı katlayarak düzenli tutabiliriz.
  • Tuvaletimi kendim yapabilir sifonu çekip el yıkayabilirim.
  • Mutfakta ufakta olsa atıştırmalılar hazırlayıp karnımı doğurabilirim.

UNUTMAYALIM ‘’Yapılan her gereksiz yardım çocuğun gelişimini baltalar.’’

Maria Montessori

2-Reggio Emilia Çalışmamız

Çocukları basit ihtiyaçları olan varlıklar olarak görmekten vazgeçip iletişim kurma ihtiyacında olan meraklı, potansiyeli yüksek, büyümek isteyen ve bir çok hakka sahip eşsiz canlılar olarak görmek gerekmektedir. Merak, sorgulama, soru sorma, heyecanla keşfetme, hayal gücü, yaratıcılık, araştırma, dinleme, üretkenlik, öğrenmeyi öğrenme, toplum, sosyal hayat, ilişkiler, iletişim Reggio Emilia yaklaşımının temel etmenleridir.

Okullarımızda uygulanmakta olan Reggio Emilia yaklaşımında çocuk bir kişiliktir. Eğitim sürecinde çocukların yapamayacaklarına değil, yapabileceklerine yönelim desteklenmektedir. Eğitim modelinde çevre 3. Öğretmendir. Hayal güçlerini destekleyen bu eğitim yaklaşımında kullandığımız bir çok materyaller vardır. Çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak, onların kendi oyuncaklarını üretebilmesini sağlamak amacıyla daha az müdahale edilmiş, yapılandırılmamış özellikle de doğal materyaller tercih etmekteyiz.

Bu materyallerden bazıları: Dallar, yapraklar, taşlar, kum, toprak, kozalak, tohum, ağaç ve deniz kabuğu, süngerler, yosun parçaları, kuş tüyleri, meyve, sebze, her türlü kağıt ve boya çeşidi, kumaşlar diyebiliriz. Çevre gezilerinde topladığımız dallardan baykuş ağacı, kozalaklardan süs eşyaları, yumurta kabuklarından çim adamlar, süngerden baskılar…….

3- Multibem Eğitim Programı

Bem Boğaziçi Arge ekibinin çalışmaları neticesinde okul öncesi eğitimi desteklemek üzere (Boğaziçi Eğitim Modeli) okul öncesi eğitim programının temeli atılmıştır. Alternatif eğitim modelleri üzerine uluslar arası alanda uygulamalı çalışmalarda bulunan Arge ekibi tarafından, Reggio Emmila, Montesorri, Waldorf ve pek çok farklı eğitim yaklaşımını da dikkate alarak okul öncesi eğitime farklı bir bakış açısı getirmek üzere Multibem kurumlarımızda uygulanmakta olan Boğaziçi Eğitim Modelinden güçlenerek geliştirilmiştir. 2016-2017 öğretim yılında uygulamaya başlayacağımız Multibem eğitim sistemi, kitapları, materyalleri, görselleri, dijital ortamdaki sunumlarıyla çocuklarımızın eğitim sürecine ışık tutacaktır.

4-) Yabancı Dil Eğitimi

anaokulu-ingilizceAnaokulu dil eğitiminde Türkçemizin yanında çocuklarımıza İngilizce eğitimi de verilmektedir.

Küçük yaşta ingilizceyi anaokulunda öğrenmeye başlayan çocuk ana dilini, dil kavramının varlığını hissettiği için daha iyi anlayacak, tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada sadece kendi dili ve kültürüne önem veren çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olacaktır.

Yabancı dilde öğrendiği bir deyim onun kendisinden farklı olan insanlara karşı daha toleranslı olmasını sağlayacağı gibi uzun dönemde uluslararası kültürleri anlamasına da katkıda bulunacaktır.

Sayılar, renkler, şekiller, kavramlar, hayvanlar, meyveler, sebzeler, basit günlük yaşamda kullanılan nezaket sözcükleri, İngilizce müfredat programı içinde öğretilen konu başlıklarından bazılarıdır.

Çocuğun Gelişimini Her Yönüyle Destekleyen Etkinlik Alanlarımız

Türkçe Dil Etkinliği  Oyun Etkinliği
 İngilizce Konuşma Etkinliği  Drama
 Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinliği  Jimnastik
 Eğlenceli Matematik Etkinliği  Müzik
 Fen Doğa Deney Etkinliği  Yüzme
 Teknoloji Destekli Etkinlikler  Beden Eğitimi
 Yetenek Araştırma Merkezi Etkinlik  Görsel Sanatlar
 Duygu Eğitim Merkezi Etkinlikleri  Satranç
 Masal Saati Etkinliği  Montesorri Eğitimi
 Mutfak Etkinlikleri  Reggio Emilia Eğitimi